Kamu yayıncılığı açısından TRT haberciliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Türkiye'de televizyon yayıncılığının başlangıcından günümüze kadar olan süreç incelenmiştir. Yayıncılığın gelişimi dönem dönem ele alınmış, radyo yayıncılığından televizyon yayıncılığına geçiş süreci anlatılmıştır. Kamu hizmeti yayıncılığı söylemi ile kurulmuş olan TRT'nin yapısı ortaya konulmuş, siyasi yapı kurum arasındaki ilişkiler örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. TRT ana haber bültenleri incelenmiş, bu incelemeden çıkan verilerle kurumun söylemine yönelik sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. TRT haberciliğini temel aldığım çalışmada, TRT'nin kamu yayıncılığı yapıp yapmadığı ortaya konulmuştur. Haber yayınları açısından bu zamana kadar protokol haberciliğinden öteye geçemeyen TRT, her ne kadar büyük bir ilerleme kaydetmişse de bu özelliğinden kurtulamamıştır. TRT, Avrupa ve ABD'deki kamu yayıncılığı kurumlarıyla kıyaslandığında hem kurumsal yapı hem de yayın felsefesi olarak benzerlerinin çok gerisindedir. Askeri ve siyasi baskılar altında çok az gelişme kaydedebilen TRT için, hem yasa hazırlamakla yükümlü olan siyasi otoritenin adımları, hem de demokratik ve etik olarak gelişmiş bir toplum, büyük önem arz etmektedir.
In this study, we reviewed the history of television broadcasting in Turkey from the beginning to the present. Developmental stages in digital broadcasting have also been mentioned. The process of evolution in broadcasting with passage from radio broadcasting to television broadcasting was described. The structure of TRT which was set up with the aim of public service broadcasting was demonstrated with examples to explain the relationship between corporate and political structure. Main news bulletins presented in TRT were examined. Data obtained as a result of this analysis were used to draw conclusions about the discourse of the corporate. This study which dwells upon TRT broadcasting seeks to reveal whether TRT does public broadcasting. TRT which cannot go beyond protocol journalism in terms news broadcasting cannot get rid of this character, tough it has made steps forward recently. Compared with its European and US counterparts, TRT falls far short in terms of both corporate structure and philosophy of broadcasting. Steps to be taken by the political authority to pass new laws and ethically, democratically and financially developed society are crucial for TRT which has developed very little under military and political pressures up to now.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

TRT, Reporting, Journalism, Public broadcasting, Turkish Radio and Television Corporation, Kamu yayıncılığı, Televizyon yayıncılığı, Television broadcasting

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aksüt, A. (2011). Kamu yayıncılığı açısından TRT haberciliği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.