Akkoyunlu ve Karakoyunlu’da kadının devlet yönetimi ve diplomasideki önemine iki örnek: Hatun Can Begüm ve Sara Hatun

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk tarihinin çeşitli dönemlerinde kadının toplum, diplomasi ve devlet yönetimi içindeki durumuna ilişkin birçok örnek mevcuttur. Özellikle XIV-XV. yüzyılda birçok hükümdar eşi ya da annesi devletin iç ve dış siyasetinde etkinliğini koyarken yönetimde söz sahibi olmuş, fer-man, vakıf kayıtları ve kitabelere kendi adını basarak diplomasinin önemli bir unsuru olmuş-tur. Bu çalışmamızda Akkoyunlu ve Karakoyunlularda kadının sosyal ve siyasî yaşamdaki rolünü ele almaya çalışırken örnek olarak Hatun Can Begüm ve Sara Hatun’un diplomaside ve devlet yönetimindeki önemi ve rolü üzerinde durulacaktır.
Numerous examples show that women played a role in society, government, and diplomacy throughout Turkish history. Especially XIV-XV. century, many monarch wife or the mother putting the effectiveness of domestic and foreign policy of the state when have a voice in management has become, edict, foundations and the inscription records the name of their own pressing an important matter in diplomacy. This study discusses women's role in the social and political life of Aqqoyunlu and Qaraqoyunlu state and focuses on Hatun Can Begüm and Sara Hatun’s significance to and role to Aqquyunlu and Qaraquyunlu diplomacy and goverments.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/517

Anahtar Kelimeler

Karakoyunlu, Akkoyunlu, Sara Hatun, Hatun Can Begüm, Kadın, Diplomasi, Devlet yönetimi, Woman, Diplomacy, Goverments

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arayancan, A. A. (2011). Akkoyunlu ve Karakoyunlu’da kadının devlet yönetimi ve diplomasideki önemine iki örnek: Hatun Can Begüm ve Sara Hatun. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (29), 285-301.