Breus’ mole associated with hereditary thrombophilia in a teenage girl

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Breus mole çoğunlukla ölü doğumların plasentasında rastlanan oldukça nadir bir durumdur. Genellikle dolaşım bozukluğu, kardiyak hastalığı, hipertansiyonu, diyabeti olan ve antikoagulan tedavi alan hastalarda gözlenir. Onyedi yaşında daha önce gebeliği olmayan hasta 2 aylık amenore sonrası oluşan intermittan vajinal kanama ve alt abdomen ağrısı şikayetiyle kliniğe başvurdu. Başvuru esnasında, genel durumu normal ve biyokimyasal bulguları normal sınırlar içindeydi. Yapılan ultrasonografide içerisinde hiper/hipoekojenik alanlar içeren oldukça büyük bir uterus saptandı. Serum ?-HCG 33096 U/ml olarak tespit edildi ve hastaya molar gebelik ön tanısıyla suction küretaj yapıldı. Bununla birlikte histoloji Breus’ mole olarak rapor edildi. Komplet veya parsiyel hidatiform mol bulgularına rastlanmadı. Materyalin genetik incelemesinde herhangi bir kromozomal bozukluk saptanmadı. Hastanın trombofili incelemesinde homozigot factor V leiden mutasyonu tespit edildi. Breus’ mole erken gebelik patolojilerinde göz önünde bulundurulmalı ve bu bozukluğun saptandığı hastalar herediter trombofili açısından taranmalıdır.
Breus’ mole is a rare event and it is most often found in the placenta of stillborn fetuses. It may occur in patients with disorders of circulation, complex heart disease, hypertension, diabetes and anticoagulation therapy. A 17 year old women with no previous gravida, was admitted to our clinic with intermittent vaginal bleeding and lower abdominal pain after 2 months amenorrhea. On admission, her general condition was normal and biochemical profiles were within normal ranges. Ultrasonography showed an enlarged uterus with hyper/hypoechogenic vesicular areas. Serum β-human chorionic gonadotropin (HCG) was tested as 33096 U/ml. Suction curettage under was performed due to the diagnosis of molar pregnancy. However, histology of the material was reported as Breus’ mole. There was no evidence for complete or partial hydatidiform mole. In the genetic examination of the material, no chromosomal abnormality was detected. Homozygous mutation on factor V leiden gene was determined in the patient. Breus’ mole should be considered in differential diagnosis of early gestational disorders, and the patients with Breus’mole should be tested for hereditary thrombophilia.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kaynak

GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

1

Künye