Türkiye'nin komşu ülkeleri ile olan dış ticaret ilişkilerinin gelişimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-02-12

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Liberalleşme hareketlerinin yaygınlaşması ve dünya ticareti ile ilgili yeni kurumların oluşturulması sonucu, dünya ticaret dengeleri de yeniden şekillenmiştir. Yeni teknolojilerin rekabeti daha da arttırdığı günümüz ekonomilerinde ticaret vazgeçilmez hale gelmiştir. Adam Smith'den beri tartışma konusu olan serbest dış ticaretin ülkelerin ekonomik gelişimi üzerindeki etkileri özellikle 1980'lerden sonra daha da yoğunlaşmıştır. Küreselleşme dalgasının bütün dünya ülkelerini etkilediği söz konusu dönemde Türkiye de serbest dış ticarete yönelik politikalar uygulamıştır. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ve coğrafi olarak olduğu kadar ekonomik anlamda da bir köprü vazifesi gören Türkiye'nin komşu ülkeleri ile olan siyasi ilişkilerinin yanı sıra dış ticaret ilişkileri de büyük önem taşımaktadır. Ülkenin dış ticareti giderek büyümekte ve bu durum temel makro ekonomik göstergelerine de sürekli yansımaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi dalgalanmalarla beraber, Türkiye'nin komşu ülkeleri ile olan dış ticareti de farklı görünümler kazanmaktadır.
With the expansion of liberalization movements and the establishment of new institutions of world trade, the equilibrium's of world trade have been re-shaped.With new technologies increasing competition further trade has become indispensable in today's economies. Since Adam Smith free foreign trade has been a matter of debate on the economic development of countries and this impact was intensified especially after the 1980s. At a time when the waves of globalization have been affecting countries all around the world, Turkey has also implemented policies towards free foreign trade. Turkey has served as a bridge as much economically as geographically and connected the continents of Asia and Europe. As part of this mission Turkey has undertaken, the foreign trade relations with its neighboring countries are of as much importance as the political relations they have. Our country's foreign trade has been gradually expanding and constantly affecting the foundations of macro economy.Especially with the recent political approach, our country's foreign trade with its neighbors have demonstrated an accelerating speed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dış ticaret politikaları, Foreign trade politics, Uluslararası ilişkiler, International relations, Uluslararası ticaret, International trade

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Görgülü, N. (2013). Türkiye'nin komşu ülkeleri ile olan dış ticaret ilişkilerinin gelişimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.