Foliküler adenom ile papiller karsinom ilişkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Foliküler adenomlar, tiroidin en yaygın neoplazmı olup kapsüllü ve genellikle soliter lezyonlardır. Bu çalışmamızda amacımız; kliniğimizde son beş yılda yapılmış tiroid ameliyatlarının içinde histopatolojik inceleme sonucu foliküler adenom gelen hastaları değerlendirmek ve papiller tiroid karsinomu ile foliküler adenom arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Son 5 yılda Anabilim Dalımızda yapılan 1081 tiroid ameliyatı içinde, ameliyat sonrası patolojik inceleme sonucunda foliküler adenom saptanan 144 hasta değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 104'ü (%72,2) kadın, 40'ı (%27,7) erkek idi. Ameliyat sonrası foliküler adenom saptanan hastaların patoloji raporları değerlendirildiğinde, 29 hastada (%20.1) foliküler adenom ile papiller karsinom birlikteliği tespit edildi. Foliküler adenom ile papiller karsinomun birlikte görüldüğü 29 hastanın 17' sinde (%59) foliküler adenom boyutu 3 cm' nin üzerinde, 12'sinde (%41) ise adenom boyutu 3 cm' nin altındaydı (p:0.058). Sonuç: Çalışmamızda patolojik incelemede foliküler adenom saptanan hastalarda papiller karsinomun sık görüldüğü tespit edildi. Bu nedenle foliküler neoplazi tespit edilmiş hastalarda eğer aynı ya da karşı tiroid lobunda da nodüller tespit edilmiş ise cerrahi tedavinin total tiroidektomi olması gerektiğini düşünmekteyiz.
Purpose: Follicular adenomas are the most common neoplasms of the thyroid. They are encapsulated and generally solitary lesions. The aim of this study was to assess those patients diagnosed as having follicular adenomas as a result of histopathological examinations during thyroid surgery in our clinic over the last five years and to study the relationship between papillary thyroid carcinoma and follicular adenoma. Patients and Method: Of the 1081 thyroid operations in the last 5 years, 144 patients who were diagnosed with follicular adenoma as a result of histopathological examination after surgery were assessed. Results: 104 of the patients (72.2%) were female and 40 (27.7%) were male. When the pathological reports of the patients diagnosed with follicular adenoma were considered, 29 patients (20,1%) also had papillary carcinoma. (p:0.058). Conclusion: In our study, we commonly detected accompanying follicular adenoma with papillary carcinoma. Because of this, in patients with a diagnosis of follicular neoplasm we consider that surgical treatment should be a total thyroidectomy if there are nodules determined in the same or opposite thyroid lobe.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Ulusal Cerrahi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

3

Künye