Yabancılaşma ve din

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada kadim bir geçmişi olan yabancılaşma olgusunun din ile ilişkisi ele alınmıştır Bu kapsamda öncelikle, yabancılaşma probleminin tarihi, boyutları, başlangıcından günümüze kadar geçen sürede nasıl ve hangi biçimlerde yansıdığı inceleme konusudur. Marx'ın yabancılaşma sorunsalını burjuva toplumunun yapısıyla duyurduğu ancak 21 yy. da bu sorunsalın kapsamının genişlediği açıktır. Dolayısıyla Yabancılaşma problemi günümüzde artık çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda din kurumunun bir yabancılaşma unsuru olup olmadığını anlamak araştırmanın ana konusudur. Bu araştırma iki ana bölümden teşekkül etmiştir Birinci bölüm, yabancılaşma(lar)nın tanımı ve biçimleri üzerinde kavramsal analiz yapılarak kavramın, tarihi seyri ve felsefi sosyolojik muhayyiledeki yeri tespit edilerek, ikinci bölüm ise, din kurumunun yabancılaşmayla ilişkisi, dinin etkileyen ve etkilenen(aktif-pasif) yönleri ele alınarak oluşturulmuştur.
The relationship between phenomenon of alienation that has an old past and religion is discussed in this study. Primarily in this context the history of the problem of alienation and its dimensions, in the period from its beginning till today, how and which ways it is reflected is discussed. Marx's alienation problem was made known with structure of bourgeois society, however in 21- twenty first century the scope of this problematic is obviously expanded. Therefore today problem of alienation emerges before us in multi dimensional way. Religion institution in this context, to be understood has an element of alienation or not is the main subject of research. This research consists of two main sections. First section, by the conceptual analysis done on the definition and forms of alienation, its concept, historical course and its place in philosophical sociological imagination was identified. However in the second section, the relationship of religion institution with alienation, aspects (active-passive) affecting religion and been affected by religion is discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yabancılaşma, Din, İdeoloji, Alienation, Religion, Ideology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arıca, F. V. (2011). Yabancılaşma ve din. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.