Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla GSM baz istasyonlarında elektromanyetik alan kirliliğinin tespiti ve Konya örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009-07-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son yıllarda cep telefonlarının kullanımındaki hızlı artış, her yıl çok sayıda yeni baz istasyonunun planlanmasını ve kurulmasını gündeme getirmektedir. Bunun sonucu olarak çeşitli tartışmalar ve şikâyetler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle elektromanyetik kirliliği belirlemek ve ciddi bir problemin olduğu bölgelerde bu kirliliği uygun bir yöntemle kontrol altına almak amacıyla elektromanyetik kirlilik haritaları oluşturulmaya başlanmaktadır. Bu çalışma, CBS yardımı ile problem kaynaklarının ortaya konulması, çözüm yollarının üretilmesi ve elektromanyetik kirliliğin haritalar üzerinde gösterilmesini amaçlamaktadır. Çalışma sayesinde, Konya ili Selçuklu, Karatay ve Meram merkez ilçelerinde bulunan GSM baz istasyonlarının oluşturduğu elektromanyetik alan değerlerinin ölçümü gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler CBS ortamına aktarılıp, sorgulama ve istatistiksel analiz gibi klasik veritabanı işlemlerini, görselleştirme ve haritalar tarafından sağlanan mekânsal analizlerle birleştirerek, bölgenin elektromanyetik kirlilik haritası oluşturulmuştur. Böylelikle elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu bölgeler belirlenip, baz istasyonlarının okul bahçeleri, kreşler, hastaneler, parklar gibi toplu yaşama ve kullanım alanlarına kurulmasının insan sağlığı açısından araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacı doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar için bir karar destek aracı olarak, bölgede yapılabilecek çalışmalarda kullanabilme imkânı sağlanmıştır.
In recent years fast increase of mobile phones usage, revives new base station planing and building in each year. As a result of this, some discussions and complaints have emerged.For this reason, creation of electromagnetic pollution maps have started to determinate and control electromagnetic pollution with suitable method. This study aims to observing resources of problem, generating the solution methods and showing the electromagnetic pollution on the maps by using GIS. Owing to study, measurement of electromagnetic field that base stations constitue situated in Selçuklu, Karatay and Meram districts in Konya has accomplished. Datas obtained from GSM base stations was transferred to GIS software. Then electromagnetic pollution map accomplished by uniting transactions like database query, statistical analysis with visualisation and spatial analysis providing by maps. Thus, related organizations can determine the dense of electromagnetic pollution in region and use this maps to take necessary precautions for human health in the direction of research for establishing base stations in living and usage areas like playgrounds, creches, hospitals, parks.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Risk tahmini ve analizi, Çevre, Risk estimation and analysis, Electromagnetic pollution, Coğrafi bilgi sistemleri, Elektromanyetik kirlilik, Konumsal analiz, Geographic information systems, Spatial analysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uygunol, O. (2009). Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla GSM baz istasyonlarında elektromanyetik alan kirliliğinin tespiti ve Konya örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.