İlköğretim ikinci kademede şarkı öğretiminde kullanılan eşlik çalgılarının etkililiğinin karşılaştırılması

dc.contributor.advisorÇakırer, Serdar
dc.contributor.authorKüçükosmanoğlu, Hayrettin Onur
dc.date.accessioned2015-03-02T13:14:46Z
dc.date.available2015-03-02T13:14:46Z
dc.date.issued2011-11-17
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractİlköğretim II. Kademe müzik derslerinde öğretilen marşlar, türküler ve okul şarkılarının öğretimine, öğretmenlerin kullandıkları eşlik çalgılarının etkiliklerinin karşılaştırıldığı bu çalışma, deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın deneysel deseni, gerçek deneme modellerinden ? Tek grup öntest - sontest model?dir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya Karaciğan ilköğretim Okulunun üç şubeden oluşan 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. İlköğretim müzik dersi müfredatı incelenerek, yardımcı kaynaklar taranarak, uzman görüşlerinden faydalanılarak seviye bakımından birbirine denk 3 türkü, 3 marş, 3 okul şarkısı belirlenmiştir. Derslerde kullanılan çalgıların belirlenen parçaların öğretilmesine olan etkilerini ölçmek amacıyla ?yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu? oluşturulmuştur. Dokuz haftalık şarkı öğretimi sonunda "yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu" doldurularak son test verileri elde edilmiştir. "Yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu"nda öğrencilerin şarkıları öğrenme düzeylerini belirlemede Beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Deney sonucunda elde edilen veriler Spss istatistik programı ile t testi, one way Annova ve Scheffe testi kullanarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre öğretmen çalgısı olarak klasik gitarın kullanımının, okul şarkılarının ve türkülerin öğretiminde blok flüt kullanımına ve herhangi bir çalgı kullanılmamasına göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study in which the comparison of the effects of the instrumants which are used by teachers to marches, folk and school songs studied in second level primary schools is an experimental study. This study's experimental pattern is the ''pretest - finaltest single grupped model'' which is among the real attempt models whose scientific degree is the highest. Students from Karacihan Primary School were chosen in order to build the working group of the study. Analysing the primary education lesson cirruculum, checking the helping sourses and taking oppinions of experts, 3 folk songs, 3 marches and 3 school songs level with eachother were composed. ''Configured behaviour ability observation form'' has been built in order to find the effects of instruments in choosen songs which are going to be used during lessons. Configured behaviour ability observation form was filled up and final test datas was obtained end of the nine week song teaching. Fivehold scale type has been used in the configured behaviour ability observation form for determine the students songs learning level. Datas which obtained from experiments was evaluated with using Spss statistical program, t-test, one way Annova and Scheffe test. According to conclusion of the study, using classical guitar as the teacher's instrument will be more sufficient than using flute or another instrumant in teaching of folk and school songs.en_US
dc.identifier.citationKüçükosmanoğlu, H. O. (2011). İlköğretim ikinci kademede şarkı öğretiminde kullanılan eşlik çalgılarının etkililiğinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1674
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectSchool songsen_US
dc.subjectClassical guitaren_US
dc.subjectOkul şarkılarıen_US
dc.subjectŞarkı öğretimien_US
dc.subjectKlasik gitaren_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectPrimary educationen_US
dc.subjectMüzik aletlerien_US
dc.subjectMusical instrumentsen_US
dc.subjectMüzik eğitimien_US
dc.subjectMusic educationen_US
dc.subjectÇocuk şarkılarıen_US
dc.subjectChild songsen_US
dc.titleİlköğretim ikinci kademede şarkı öğretiminde kullanılan eşlik çalgılarının etkililiğinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of the effectiveness of the accompany instruments used in teaching songs in primary schools second gradesen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
6_removed (2).pdf
Boyut:
3.38 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: