Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri ve ilk kademe belediyeleri arasındaki ilişkiler ve sorunlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tezde Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler ve sorunlar ele alınmıştır. Öncelikle kuramsal yapı ele alınmış, yerel yönetim kavramları ile tanımlamalara yer verilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin ortaya çıkışı, adem-i merkeziyetçilik, özerklik ve küreselleşme- yerelleşme perspektifinde bir model olarak irdelenmiştir. Belediyelerin tarihi süreçte gelişimi ele alındıktan sonra, sistemin aksayan yönleri ve kimilerince reform olarak değerlendirilen son yasal düzenlemelerin neler getirdiği özellikle Büyükşehir ve ilçe belediyeleri çerçevesinde incelenmiştir. Büyükşehir yönetimleri için özel düzenlemeler gerekli olmakla birlikte bu düzenlemeler yetki kargaşası yerine sadelik ve hizmet sunumunda kalite ve kolaylığı sağlamalıdır. Modelde yerelliği artırıcı vesayet denetimini azaltıcı unsurlara yer verilmelidir.
In thıs study relations and problems of the Metropolitan Municipalities between District Municipalities are discussed. First of all polity is discussed, municipality concepts and definitions are determined. The emergence of the Metropalitan Municipalities, are examined as a model in perspective of the decentralization, autonomy and globalization localization. After municipalities development in historical process are discussed , problems of the system and last legal arrangements which are described as reforms by some people are examined in frame of especially for metropalitan and district municipalities. Although special arrangements for metropalitan administrations are necessary, these arrangements must prowide simplicity instead of conflicts and quality and convenience in providing service. In model, facts which builds up the localization and decreases tutelage review must take place.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Büyükşehir belediyesi, İlçe belediyesi, Metropolitan municipality, District municipality

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gülşin, H. (2008). Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri ve ilk kademe belediyeleri arasındaki ilişkiler ve sorunlar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.