Koç spermasının ekilibrasyon ve dondurma-çözdürme sonrası spermatolojik biyokimyasal parametreleri üzerine lipoik asitin etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Koç sperması sulandırıcısına katılan farklı dozlardaki lipoik asitin spermanın ekilibrasyon ve dondurma sonrasi bazı spermatolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmada 6 baş ergin Konya Merinosu koçlara ait ejakülatlar kullanıldı. Ejakülatlar 4 eşit hacme bölünerek lipoik asit 1, 2, 4 mM içeren ve içermeyen (kontrol) Tris sulandırıcısıyla ml'de yaklaşık 400 x 10° spermatozoa olacak şekilde 37 °C'ta sulandırıldı ve donduruldu. Bulgular: Ekilibrayon sonra lipoik asitin kontrol grup larina göre sperm parametrelerinde etkisi görüimerken, dondurma-condarme sonrası numunelerde lipoik asit 1 mM (%743), kontrol (625) ve lipoik asit 4 mM (650) gruplara göre motilite yönünden önemli derecede iyileş tirme sağladı (p<0.001) Spermatoscanin HOS test ve ak botinluğu üzerinde dondurma-çözdürme sonrau tipasti etkinliği görülmeda Lipnik asitin 1, 2 ve 4 mM doslar ekilibrasyon ve dondurma sonra biyokimyasal parametreler yöminden kontrol gruplarına göre etkinlikleri beli bulunmadı (p-0.05) Öneri: Koç spermasına 1mM dozda lipoik asit ilavesi dondurma-çözdürme sonrası motiliteyi arttırmaktadır. Bu- nunla birlikte lipoik asitin farklı sulandırıcılarda ve hayvan türleri-ırklarında doz denemelerinin yapılması gerekmektedir.
Aim: The aim of this study was to investigate the effects of different doses of lipoic acid added into dilution extender, following equilibration and freeze-thawing of ram semen on spermatologic and biochemical parameters. Materials and Methods: The ejaculates collected from 6 mature Konya Merino rams were used in the research. Eja- culates containing approximately 400 * 10 ^ 6 spermatozoa were diluted at 37 °C with the Tris-based extender contain- ing lipoic acid at the doses of 1, 2, 4 mM and no additive (control), and then, they were frozen. I Results: After equilibration, all doses of lipoic acid did not affect the sperm parameters whereas lipoic acid 1 mM (74.3%) ameliorated motility compared to both control (62.5%) and lipoic acid 4 mM (65.0%) (p < 0.001) groups after freeze-thawing. Lipoic acid did not affect HOS test and acrosome integrity of spermatozoa following freeze-thaw- ing. Also, the supplementation of lipoic acid at 1, 2 and 4 mM doses did not provide any significant effect on the levels of biochemical parameters (p > 0.05) Conclusion: Addition of 1 mM lipoic acid to ram semen increases the motility after freeze-thawing process. Howev- er, dose treatments of lipoic acid in different extenders and animal species-breeds are required to be performed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Koç sperması, dondurma-çözdürme, lipoik asit, Ram semen, freezing-thawing, lipoic acid

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

2

Künye

Başpınar, N., Çoyan, K., Bucak, M. N., Ömür, A. D., Ataman, M. B., Akalın, P. P., Güngör, Ş., Öztürk, C., (2011). Koç Spermasının Ekilibrasyon ve Dondurma-Çözdürme Sonrası Spermatolojik Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Lipoik Asitin Etkisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27, (2), 87-92.