Bargylia Hadrian Tapınağı ve Anadolu'daki benzer örnekleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-10-12

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bargylia antik kenti Karia bölgesinde yer almaktadır. Manzaraya hakim bir yerde konuşlanmış olan kentte tapınak yapısı olarak adlandıracağımız yapı kalıntısı da tam merkezi bir noktada yer almaktadır. Burada temel seviyesinde korunmuş olan bir tapınak yapısı dikkat çekmektedir. Tapınağın ön cephe blokları yapının güneyindeki yamaca dağılmış durumda olmasına karşılık, tapınağa ait diğer parçalar devşirme malzeme olarak başka yapılarda kullanılmış, büyük bir kısmı da daha açığa çıkarılmamıştır. Yüzeyde bulunan mimari blokların form, stil ve bezeme açısından Roma imparatorluk dönemine aittir. İmparator Hadrian Dönemi karakteristik mimari stil özelliklerini (hüküm sürdüğü yıllar 117-138) yansıtması açısından Anadolu'daki diğer Hadrian dönemi yapıları ile bir karşılaştırma yaparak çalışmamızı gerçekleştirdik. Yüzeyde var olan mimari buluntuların bir katalog içerisinde verilip, bunların bir düzen halinde yerlerine yerleştirme işlemi ve kağıt üzerinde restitüsyon önerisi şeklinde hazırlayıp benzer örnekleri ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu şekilde daha anlaşılır bir plan ortaya çıkartılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bargylia, Mimari, Hadrian Tapınağı, Hadrian Dönemi Yapıları.
Bargylia is located in the ancient city of Caria. Conditioned by the dominant view of the city, a place which we shall call structuralremains of the temple structure is placed at the exact center. The basic structure of a temple which is preserved at the level of attention. Building blocks are scattered on the hillside south of the front facade of the temple, while it is reused as materials for other structures used in other parts of the temple, the more exposed a large part not been published. On the surface of the blocks in the architectural form, style and decoration of the Roman period. Period architectural style characteristic features of the Emperor Hadrian (reign of the years 117-138) to reflect our work in Anatolia, examined by a comparison with other structures of the period of Hadrian. On the surface the existing architectural finds, whether in a catalog, place them in an order placement process and on paper in the form of restitution to prepare a proposal made comparisons with similar examples. This plan was uncovered in a more understandable way. Keywords: Bargylia, Architecture, Temple of Hadrian, Hadrian Period Structures.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bargylia, Mimari, Hadrian Tapınağı, Hadrian dönemi yapıları, Architecture, Temple of Hadrian, Hadrian period structures

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kağıtcı, M. (2011). Bargylia Hadrian Tapınağı ve Anadolu'daki benzer örnekleri. Selçuk üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.