Akciğer kanserinde interfaz FISH analizi ile kromozomal anöploidilerin saptanmasi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Akciğer kanseri dünya çapında kanserden ölümler arasında başlıca ölüm sebebidir. Erken tanısı hastanın yaşam süresini uzatan bir faktördür. Bununla birlikte tanı konulan hastaların ancak küçük bir kısmı klinik olarak evre I'de tanı almaktadır. Hastalığın başlangıç süreci oldukça yavaştır dolayısıyla bu süreçte tanı koymak için yeni stratejiler geliştirmek gereklidir. Bronkoskopi, klinik ve radyolojik olarak akciğer karsinomundan şüphelenilen hastalarda sitolojik veya histopatolojik kesin tanının konulmasında kullanılan tanı koydurucu bir yöntemdir. Bronkoskopi, akciğer kanserinde büyük oranda gerçek tanıya ulaşılmasını sağlar. Floresan in situ hibridizasyon (FISH), floresan boyalarla işaretlenmiş DNA probları ile mikroskobik olarak interfaz hücrelerinde kromozom anomalilerini tespit etmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Kanser hücreleri normal hücrelere göre çok sayıda yapısal ve sayısal kromozomal anomali içermektedir. FISH kanser tanısıyla uyumlu kromozomal anomalileri saptamak için kullanılmaktadır . Çalışmamızda, bronkoskopik yolla elde edilen dokulardan hazırladığımız preparatlara FISH yöntemi uygulayarak EGFR, HER2 ve c-Met onkogenlerinde meydana gelen gen kopya sayı artışlarının akciğer kanseri ile ilişkisi araştırılmıştır. EGFR genine ait amplifikasyon yüzdesi %11, HER2 genine ait amplifikasyon yüzdesi %16, c-Met geni için amplifikasyon yüzdesi ise %35 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar literatürle uyumlu olarak değerlendirilmiştir.
Lung cancer is the primary death cause among the cancer patients in the world. Early diagnosis of lung cancer, is a factor in extending the patients life. However, only a small part of patients are diagnosed in stage (I) clinically. Early stage of lung cancer is relatively slow, so for period it is necessary to develop new strategies for diagnosis. Bronchoscopy is the diagnostic method used in definite cytological or histopathological diagnosis of patients with clinically and radiologically suspected lung carcinoma. Bronchoscopy helps to reach the true diagnosis in lung cancer. Fluorescence in situ hybridization (FISH) is a method, used to identify chromosomal abnormalities in interphase cells by DNA probes labeled with fluorescent dyes. When compared with normal cells, cancer cells contain a number of structural and numerical chromosomal abnormalities. FISH method is used to detect chromosomal abnormalities compatible with a diagnosis of cancer. In our study, we applied FISH technique on prepared tissue slides obtained from bronchoscopically way to detect EGFR, Her2 and c-Met gene copy numbers and their relationship with lung cancer. It was determined that the EGFR gene amplification percentage was 11%, Her2 16% and c-met 35%. These results were in accordance with the literature.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akciğer kanseri, Bronkoskopi, c-Met, EGFR, FISH, HER2, Bronchoscopy, Lung cancer

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eroğlu, F. T. (2012). Akciğer kanserinde interfaz FISH analizi ile kromozomal anöploidilerin saptanmasi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.