KONYA'DAKİ MANEVİ HALK İNANÇLARI'NIN DİNİ FENOMENOLOJİ AÇISINDAN TAHLİLİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Anadolu halkının en geniş şekilde yaşattığı dini fenomenlerden birisi mezar, türbe, ziyaret fenomenleri ile ocak ve inanca dayalı manevi halk inançları etrafında toplanan kült merasimleridir. İnanca dayalı manevi halk inançları, sadece Anadolu'da değil; bütün İslâm âleminde hatta diğer dinlerin yaşadığı coğrafyada da yaygın şekilde yaşamaktadır. Orta Anadolu'nun en büyük kültür ve medeniyet merkezi olan Konya'da mezar ve türbe ziyaret fenomeni, tarih boyunca dikkat çekici bir durum arz etmiştir. Bugün Konya'da ziyaret edilen otuz beş türbe, on iki tekke, dört ocak bulunmaktadır. Bu çalışma, mezar ve türbe ziyaretlerinin dini fenomenolojik yapıları üzerinde durmaktadır. Manevi halk inançlarının dinî fenomenoloji açısından analizleri yapılarak, kültlerin arka planındaki dinî zenginlik sunulmaya çalışılmaktadır
One of the religious events that the Anatolians make widely come alive is grave, tomb, visitation events with cult ceremonies gathered around moral public beliefs depend upon family and belief. Moral public beliefs depend upon the belief are widely lived not only in Anatolia but also throughout the Crescent and even if in the other places which the other religions live. Grave and tomb visitation event in Konya, which is the greatest cultural and civilization center in Central Anatolia, draws attention in every phase of the history. Today, there are thirty-five tombs, twelve dervish lodges, four small dervish lodges in Konya that are frequently visited. In this writing, first, we emphasize the religious structures of the grave and tomb visitations, and subsequently analyzing these moral public beliefs from the point of religious events, we try to present the religious variety behind these cult events

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din Bilimi

Kaynak

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

18

Künye