Dış politikada sivil toplum etkisi: Mavi Marmara olayı örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşme, sahip olduğu dinamik yapısıyla, siyasetten ekonomiye hemen her alanda etkisini kabul ettirmiş ve hayatın her alanında radikal değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu radikal değişimlerden nasibini alan sivil toplum kuruluşları, küreselleşmenin devasa gücünü arkasına alarak, yerel aktörlükten küresel aktörlüğe doğru bir geçiş yaşamıştır. İnsan hakları ihlalleri, iklim değişikliği ve küresel ekolojik sorunlar gibi ulus-devletlerin tek başlarına çözemediği ya da bizzat sorumlusu olduğu küresel çaptaki sorunların çözüme ulaştırılması noktasında bu kurumların etkisi gözle görülür bir şekilde artmıştır. Bu kuruluşlar, başta insani yardımlar olmak üzere savaşlarda, etnik çatışmalarda ya da farklı krizlerde önemli roller üstlenmişlerdir. Bu kuruluşların en büyük silahları, küresel kamuoyunu arkalarına alarak, büyük bir baskı unsuru olmalarıdır. Küresel kamuoyunu arkalarına alan bu kuruluşlar artık devletlerin iç politikalarına değil, dış politikalarına da müdahil olmaya başlamışlardır. Bu durumun en somut örneği Mavi Marmara Olayı'dır. Gazze'ye yardım taşımak amacıyla düzenlenen organizasyon her ne kadar altı farklı uluslararası sivil toplum kuruluşu nezdinde gerçekleşmiş olsa da, gemilere yapılan baskın sonucu ölenlerin tamamının Türk vatandaşı olması, Türkiye-İsrail ilişkilerini kopma noktasına getirmiştir. Olay sonrası gerilen ilişkiler, iki devletin birbirlerine karşı dış politika değişikliği ile tarihi bir dönemece girmiştir. Türkiye, yaşanan olay neticesinde, ilişkilerin tekrar belirli bir seviyeye gelebilmesi için İsrail'e bazı şartlar sunmuştur. Bunlar; yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat verilmesi, resmi özür dilenmesi ve Gazze ablukasının kaldırılmasıdır. İlk iki şart yerine getirilebilir olmasına rağmen ablukanın kaldırılması yönündeki istek, İsrail tarafından kabul edilmesi zor görünen bir taleptir. Türkiye'nin bu taleplerine İsrail; Kafkas ve Balkan ülkeleri ile özellikle askeri antlaşmalar yaparak karşılık vermiştir. Bu ülkelerle geliştirilen ilişkiler, İsrail'in, Türkiye'ye karşı çevreleme politikası uygulamaya çalıştığının bir göstergesidir.
Having own dynamic structure, Globalization has an impact on all places from politics to economy, and it led to radical change over the all places of the life. All civil societies which were affected from this radical change, receiving the support of the vast power of globalization, have experienced the transition from local acting to global acting. The global problems such as human rights violations, climate change and global ecological problems which can?t be solved by The Nation States or even The Nation States are responsible for these problems; the effect of these institutions to the resolution of issues at the global scale of has increased considerably. These organizations take grate public opinion behind their selves in order to use it as major leverage factor. Taking the power of Global public opinion, these structures have begun to interfere in not only internal policies of states but also in their external policies. The most tangible example of this event is The Mavi Marmara. Killing Turkish people in the ship which goes Gaza broke up the relations with Israel. Following the strained relations between Israel and Turkey, two states changed their foreign policy against each other; it was the historical turning point. As a consequence of that event, Turkey has laid down some conditions to Israel in order to improve relations. These are; compensation claim for families of victims who were killed during the attack by Israel, formal excuse to Turkey and remove of the Israeli blockade of Gaza. Although the first two conditions can be delivered, the demand of eliminating the blockade seems impossible to be accepted by Israel. To the requests of Turkey, Israel answered by making military agreement with the Caucasus and the Balkan countries.Developed relations with these countries indicate that Israel tries to provide containment policy against Turkey.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mavi Marmara, Sivil toplum, Civil society, Sivil toplum örgütleri, Nongovernmental organizations, Türk dış politikası, Turkish foreign policy, Uluslararası politika, International policy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahinoğlu, M. C. (2013). Dış politikada sivil toplum etkisi: Mavi Marmara olayı örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.