Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tasavvuf, İslam'ın kalbî ve rûhî hayatını Hz. Peygamber (S.A.V) ve O'nun 'Üsve-i Hasene' kimliğini en iyi şekilde model almaya çalışan sahabîlerin hayatlarını yaşama arzusundan doğmuştur. İman Akaid-Kelam, İslam Fıkıh, İhsan ise Tasavvuf ilmini oluşturmuştur. Bu çalışmada yakın çağımızda yaşamış ve bir çok alanda önemli eserleri bulunan Bilmen'in Tasavvuf ilmine, konularına ve kavramlarına yaklaşımları ele alınmıştır.
Sufism was born because of the desire to live their lives as Companions who tried to get the heart and the spiritual life of Islam and the identity of Hz. Muhammed (S.A.V)'s "Üsve-i Hasene" as a model in the best way. Faith comprised Akaid-Kalam,Islam comprised Islamic Jurisprudence, and Ihsan has created the science of Sufism. In this study, no only the concepts and issues of Sufism but also approaches of Bilmen who lived close to our age and had a lot of important works were discussed

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ömer Nasuhi Bilmen, Tasavvuf, Nefs, Zühd, Tevekkül, Zikir, Marifetullah, Omar Nasuhi Bilmen, Sufısm, Nafs, Zuhd, Trust in Allah, Zikr

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Berberoğlu, Ş. (2011). Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.