A novel experimental bilateral blunt chest trauma model on rabbits and its effects in lung

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Künt göğüs travması yüksek morbiditesi ve mortalitesi nedeniyle Acil Servis ve yoğun bakım ünitelerindeki önemli problemlerden biridir. Künt göğüs travmasına bağlı akciğer kontüzyonunun bazı yönleri aşikar değildir. Biz, yeni bir travma modeli kullanarak tavşanlarda iki taraflı künt göğüs travmasının kan gazları, biyokimyasal parametreler ve akciğerin mikroskobik ve makroskobik düzeyi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Tavşanlar her biri 7’şerli olmak üzere travma ve kontrol diye iki gruba ayrıldı. Standardize edilmiş künt travma, travma grubuna uygulandı. Newton Yasası’na göre hesaplanan enerji tavşanların göğüs kafesine uygulandı. Kan basıncı, kalp hızı, solunum sayısı, arteryel kan gazları ve biyokimyasal markerler kaydedildi. Akciğerin histopatolojik incelemesi yapıldı. Tavşanlar her biri 7’şerli olmak üzere travma ve kontrol diye iki gruba ayrıldı. Standardize edilmiş künt travma, travma grubuna uygulandı. Newton Yasası’na göre hesaplanan enerji tavşanların göğüs kafesine uygulandı. Kan basıncı, kalp hızı, solunum sayısı, arteryel kan gazları ve biyokimyasal markerler kaydedildi. Akciğerin histopatolojik incelemesi yapıldı. Bulgular: Travma grubunda kardiyovasküler olarak taşikardi görüldü. Pulmoner bakımdan PO2, SO2 düşerken CO2 düzeyinde artış görüldü. Histolojik değerlendirmede pulmoner kontüzyon izlendi. Abdominal yaralanma bulguları gözlenmedi. Sonuç: Bu modeli bilateral künt göğüs travmasında farklı ilaçların klinik değerlendirmesi için önerebiliriz. Geliştirdiğimiz model pratik, ucuz ve kullanışlıdır ve çalışma verileri kolaylıkla değiştirilebilir.
Objective: Blunt chest trauma (BCT) is an important problem in emergency services and Intensive Care Unit (ICU) due to high morbidity and mortality. Some aspects of pulmonary contusion of BCT have not been evident. We aimed to investigate the effects of BCT on the blood gas, biochemical parameters and microscopic and macroscopic level of lung by using a novel trauma model. Materials and Methods: The rabbits were separated into two cohorts of seven. (trauma and control groups). Standardized blunt force was applied to the thorax of animals in the trauma group. Calculated energy via Newton Law was focused on the chest. Blood pressure, heart rate, respiratory rate, arterial blood gases and biochemical levels were recorded. Histopathological examinations of the lungs were performed. Results: The cardiovascular response to the injury was tachycardia in the trauma group. Pulmonary responses observed in the trauma group relative to control animals were a decrease in SO2, PO2 and an increase in CO2. Biochemical injury markers found to be elevated in the experimental group. After the in vivo phase of the study, histological assessment confirmed features characteristic of pulmonary contusion. No signs of abdominal injury were observed in experimental animals on necropsy. Conclusion: We suggest that this model is an alternative way for clinical investigation of different drugs effective in bilateral blunt chest trauma. Our developed model is practical, cheap and useful and the experimental values can be changed easily.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Acil Tıp

Kaynak

Akademik Acil Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

3

Künye