Obez ve sağlıklı kişilerde kan dhea, insülin rezistansı, melatonin ve lipid düzeyinin araştırılması.

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma 18-65 yaşları arasında 33 obez (16 E, 17 K) ile 18-65 yaşları arasında 33 (15 E, 18 K) normal kilolu sağlıklı kontrol vakası üzerinde gerçekleştirildi. Her iki grupta DHEA, melatonin, insülin, insulin direnci(IR), lipid parametreleri ve aralarındaki korelasyonlar araştırıldı. DHEA, melatonin, insulin düzeyleri ve lipid parametreleri ticari kitler kullanılarak ölçüldü, IR değeri ise hesapla bulundu. Her iki gruba ait DHEA ve melatonin düzeyleri arasında önemli bir fark bulunmazken, DHEA ile trigliserit düzeyleri arasında önemli negatif korelasyon bulundu. Obez gruba ait insülin düzeyi ve IR değeri normal kilolu kontrollere göre önemli oranda yüksek bulundu. Her iki grupta DHEA ile melatonin, DHEA ile IR ve melatonin ile IR arasında herhangi bir korelasyon bulunamadı. Sonuç olarak, obezlerde DHEA ile melatonin düzeylerinin sinerjik etki göstermediği, insülin rezistansı üzerine herhangi bir etkilerinin olmadığı ancak DHEA ile trigliserit düzeyleri arasındaki negatif ilişkinin, DHEA'nın yağ dokusu ve obezite üzerindeki etkileri açısından daha detaylı araştırılması gerektiği sonucuna vardık.
This study was performed on 33(16 M, 17 F) obese subjects aged 18-65 years and 33 (15 M, 18 F) normal weight healty controls aged 18-65 years. In both groups, DHEA, melatonin, insulin, insulin resistance(IR), lipid parameters and correlations between them were determined. DHEA, melatonin and insulin levels were determined by commercially available kits whereas insulin resistance was calculated using a formula. There was no significant differences between DHEA and melatonin levels of the groups whereas there was a significant negative correlaton between DHEA and triglyceride levels in the obese group. Insulin levels and IR values of the obese group were significantly higher then those of the normal weight control group. There were no correlations between DHEA and melatonin, between DHEA and IR and between melatonin and IR levels in both groups. Our results show that DHEA and melatonin have no sinergic effect in obesity and these two hormones have no effect on IR in obese subjects. However there was a significant negative correlation between DHEA and triglyceride levels in obese subjects a finding which needs to be more investigated in respect to the effect of DHEA on adipose tissue and obesity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Obezite, Melatonin, Lipitleri, Kan, İnsülin direnci, DHEA, Insulin tesistance, Obesity, Melatonin, Lipid levels, Blood

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gökçe, S. (2012). Obez ve sağlıklı kişilerde kan dhea, insülin rezistansı, melatonin ve lipid düzeyinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.