Parvovirus B19

dc.contributor.authorDağı, Hatice Türk
dc.date.accessioned2020-03-26T18:33:41Z
dc.date.available2020-03-26T18:33:41Z
dc.date.issued2013
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractParvovirus B19, Parvoviridae familyasının Erytrovirus genusunda yer alan küçük bir DNA virusudur. Virusun yaklaşık olarak %13- 14 oranında farklı nükleotid sekansa sahip üç genotipi tanımlanmıştır. Genotip 3 sahra-altı Afrika ve Güney Amerika ile sınırlı iken genotip 1 ve 2, Avrupa ve ABD'de yaygındır. Parvovirus B19, solunum yolu sekresyonları başta olmak üzere kan transfüzyonu, organ nakli ve transplasental yol ile bulaşmaktadır. Çocukluk çağının döküntülü hastalıklarından eritema infeksiyozumun etkeni olan par- vovirus B19, erişkinlerde artropatilere, özellikle kronik hemolitik anemisi olan hastalarda aplastik krize neden olmaktadır. Hamile bir kadının B19 virusu ile enfekte olması sonucunda, fetüste hidrops fetalis ve konjenital anemi gelişebilmektedir. Enfeksiyonun özgül etiyolojik tanısı serolojik testlerle ve polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi kullanılarak viral nükleik asidin belirlenmesi ile yapılabilir. Klinik çalışmalarla güvenli ve etkili olduğu gösterilen aşı adayları olmasına rağmen hiçbiri kullanım için onaylanmamıştır. Virusa özgül antiviral tedavi yoktur, semptomatik tedavi uygulanmaktadıren_US
dc.description.abstractParvovirus B19 is a small DNA virus belongs to Erytrovirus genus of Parvoviridae family. Three genotypes of the virus which have approximately 13-14% nucleotide sequence differences are defined. Genotype 1 and 2 are common in Europe and the United States while genotype 3 is limited to sub-Saharan Africa and South America. Parvovirus B19 is transmitted by mainly respiratory tract sec- retions, blood transfusion, organ transplantation and transplacental route. Parvovirus B19, a causative agent of erythema infectiosum which is an eruptive diseases of childhood, causes arthropathies in adults, aplastic crisis especially in patients with chronic hemolytic anemia. Hydrops fetalis and congenital anemia may develop in a fetus as a concequence of an infection in a pregnant woman with B19 virus. Spesific etiologic diagnosis of infection can be made by serological tests or detection of viral nucleic acid by polymerase chain reaction. Although there are vaccine candiadates shown to be safe and efficacious in clinical trials, none of them is approved currently for use. There is no specific antiviral therapy, the treatment is symptomaticen_US
dc.identifier.endpage102en_US
dc.identifier.issn2602-3741en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrek5UZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/28949
dc.identifier.volume23en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGenel Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleParvovirus B19en_US
dc.title.alternativeParvovirus B19en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar