İlişkisel pazarlamanın işletme performansı üzerine etkileri: Yetkili otomotiv acenteleri üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşmeyle birlikte bilgi çağı, rekabetin daha yoğun olduğu yeni iş yapma anlayışını ortaya çıkarmıştır. Bu yeni anlayış müşterilerin satın alma davranışlarını ve onları etkileyen etkenleri de değişmiştir. İşletme ile müşteri arasında kurulan değişim ilişkisindeki güç, üretici ya da satıcı taraftan müşteri tarafına doğru yön değiştirmiştir. Günümüzde müşteri hakkında tüm bilgilere ulaşabilmek adına kullanılan sağlayan en önemli pazarlama iletişim araçlarından biri "ilişkisel pazarlama"dır. İlişkisel pazarlama ekseninde oluşturulan bu çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde pazarlama, modern pazarlama yöntemleri ve ilişkisel pazarlama konuları ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde; ilişkisel pazarlama uygulamalarının işletme performansı üzerine etkilerini ölçmeye yönelik analizler yapılmıştır. Bu bölümde; Konya ili yetkili otomobil satış acentelerini kapsayan bir araştırmanın, metodolojisi ve araştırma sonucunda elde edilen bulgular, konuya ilişkin hipotezler değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.
With the globalization, the information age has revealed a new understanding of doing business in which the competition is more intense. This new understanding has changed the customers' buying behavior and the factors affecting them. The power in the change relationship established between the company and the customer shifted focus from the manufacturer or the dealer side to the customer side. Today, one of the most important marketing communication tools supporting us to reach information about customers is "relational marketing". This study consists of three chapters formed the axis of relational marketing. In the first three chapters, marketing, modern marketing methods and relational marketing were discussed. In the third chapter, analyzes were conducted to measure the effects of relational marketing practices on business performance. In this section, the methodology and the findings of a research project covering the authorized auto sales agencies in the province of Konya were addressed, hypotheses were tested and some suggestions were presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İlişki pazarlaması, Relationship marketing, İşletme, İşletme performansı, Operating, Business performance, Otomotiv sektörü, Automotive industry

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahin, E. (2013). İlişkisel pazarlamanın işletme performansı üzerine etkileri: Yetkili otomotiv acenteleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.