Elma ağaçlarında yaprak analizlerinin değerlendirilmesinde kullanılan referans değerlerinin Isparta Bölgesi için kalibrasyonu

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Standart yaprak örneği alım dönemindeki sınır değerlerinin bölgesel kalibrasyonu için yapılan bu çalışma, 2010-2011 yıllarında Isparta ilinde bulunan elma bahçelerinden alınan yaprak örnekleri kullanılarak yürütülmüştür. Öncelikle standart yaprak örneği alım döneminde elma ağaçları için bölgesel referans değerler tespit edilmiş, daha sonra elde edilen bu değerler farklı araştırıcılar tarafından bildirilen referans değerlerle karşılaştırılmıştır. Elma yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerden meyve üretim miktarına göre 150 bahçe belirlenmiş ve temmuz ayı başında yaprak örnekleri alınmıştır. Alınan yaprak örneklerinde N, P, K, Ca, Mg, Mn, Zn ve B analizleri yapılmış, elde edilen sonuçlar değerlendirilerek her bir besin elementi için Isparta Bölgesine uygun alt ve üst sınır değerler belirlenmiştir. Azot, P, K, Ca, Mg, Mn, Zn ve B için sırasıyla %2.45-2.85, %0.18-0.24, %1.57-1.99, %1.10- 1.41, %0.32-0.43, 39-80 ppm, 13-26 ppm ve 33-42 ppm değerleri referans olarak tespit edilmiştir. Önceki çalışmalarda elde edilen değerlerle karşılaştırıldığında, belirlenen N değerinin yüksek, Zn değerinin düşük, diğer besin elementlerinin ise benzer aralık içerisinde yer aldığı belirlenmiştir.
This study was carried out on leaves taken from apple orchards been in Isparta province in 2010-2011. With this study, reference values were determined for apple trees and compared with other reference values. 150 orchards were determined where cultivated intensively apple as fruit production amount and leaf samples were taken at the beginning of July. N, P, K, Ca, Mg, Mn, Zn and B were analyzed in taken leaf samples. The upper and lower level was determined for each nutrient. Reference values of N, P, K, Mg, Ca, Mn, Zn and B were %2.45-2.85, %0.18-0.24, %1.57-1.99, %1.10-1.41, %0.32-0.43, 39-80 ppm, 13-26 ppm nd 33-42 ppm, respectively. When these reference values were compared with reference values obtained previous research, it was determined that N reference values of this research were higher than previous results, but Zn values were lower and the rest of the nutrient values were similar with the other references values.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ziraat Mühendisliği

Kaynak

Derim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

30

Sayı

2

Künye