Nandrolon ve testosteronun puberta dönemindeki tavşanlarda bazı kan parametreleri üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, tavşanlara nandrolon ve testosteron uygulamasının bazı kan parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla planlandı. Araştırmada 60 günlük 14'ü erkek (?), 16'sı dişi (?) toplam 30 adet Yeni Zelanda ırkı tavşandan yararlanıldı. Hayvanlar kontrol ( 7 ?; 8 ?) ve deneme ( 7 ?; 8 ?) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bütün gruplar deneme boyunca standart tavşan yemi ile beslendi. Kontrol grubunda yer alan tavşanlara herhangi bir uygulama yapılmadı. Deneme grubunda bulunan her hayvana ise haftada 1 gün 10 mg/kg nandrolon ve 10 mg/kg testosteron subkutan enjekte edildi. Uygulama 90 gün boyunca devam etti. Çalışmanın 45. ve 90. günlerinde hayvanlardan alınan kan örneklerinde total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL kolesterol düzeyleri belirlendi. Araştırmada kontrol grubu hayvanlarından elde edilen verilerin normal sınırlar içerisinde olduğu görüldü. Araştırmada kolesterol değerleri 90. günde LDL değerleri ise her iki örnekleme zamanında da (45. ve 90. gün) hem dişi hem de erkek deneme gruplarında önemli düzeyde yüksekti (p<0.05). HDL düzeyi ise 45. günde dişi deneme grubunda azalma eğilimindeyken bu azalma erkek deneme grubunda oldukça belirgindi (p<0.05). 90. Günde ise HDL düzeyindeki azalmanın her iki deneme grubunda da anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç olarak; nandrolon + testosteron uygulamasının tavşanlarda her iki cins üzerinde de plazma HDL ve LDL düzeyleri üzerine etkisinin olduğu görüldüğü çalışmada elde edilen bulgular, AAS ilaçların olumsuz etkilerinin ortaya konulması bakımından dikkate değer görünmektedir.
This study was conducted to determine the effects of nandrolone and testosteron on some blood parameters in rabbits. In this study 60-day-old, healthy, weighing nearly each other, 30 New Zealand rabbits were used. Animals were separated in 2 main groups as control (7 ?; 8 ?) and experimental ( 7 ?; 8 ?). Control and experimental groups were fed with standard rabbit ration. 10 mg/kg nandrolone and 10 mg/kg testosterone was injected subcutaneously to experimental group 1 day of per week. The application was continued for 90 days. In the plasma samples taken on the 45th and 90th days of the study, total cholesterol, HDL cholesterol and LDL cholesterol concentrations were determined. Data from control group were within normal limits in the study. LDL cholesterol levels increased both in female and male experimental groups in each sampling time (45th and 90th days) and total cholesterol levels increased only 90th days (p<0.05). On 45th day, HDL cholesterol level was tending to decrease in female experimental group, but this decrease was significantly (p<0.05) in male experimental group. Reduction in the level of HDL was also significantly in both experimental groups on 90th day (p<0.05).Consequently, the findings received from the study which resulted in the side effects of nandrolon + testosterone application regarding the parameters, seems important for that it reveals the effects of AAS in puberty.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Testosteron, Tavşan, Nandrolon, Kan lipid parametreleri, Blood lipid parameters, Testosterone, Rabbit, Nandrolone

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özsan, M. (2011). Nandrolon ve testosteronun puberta dönemindeki tavşanlarda bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.