Güllü Kasabası kırsal kalkınma planının hazırlanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-07-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

21. Yüzyıl dünyasında her geçen gün önemi artan plan ve proje mühendisliği tarım sektöründe de baş aktör olarak yer almaktadır. Kırsal bölgelerin ekonomik anlamda kalkınması için önemli bir rehber niteliği taşıyan kırsal kalkınma planları dünyanın birçok bölgesinde (ülke, şehir, ilçe, kasaba ve köy) uygulanmaktadır. Kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarca kırsal kalkınma planları hazırlanmaktadır. Bu çalışma Uşak İli Eşme İlçesi'ne bağlı Güllü Kasabası'nın kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın materyalini bölgede anket yapılan 164 çiftçi ve mevcut planlar oluşturmuştur. Metot olarak tam sayım yöntemi seçilmiş olup strateji geliştirmede grup yayım tekniği kullanılmıştır, katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımı özendirilmiştir. Güllü Kasabası bir işletme gibi düşünülüp varlıkları belirlenerek yıllık faaliyet sonuçlarının analizi yapılmıştır. Mevcut durum analizinden çıkan sonuçlarla kasabanın sorun ağacı hazırlanarak sorunların hangi paydaşlarla çözülebileceği paydaş analiziyle ortaya konulmuştur. Strateji analizinde kasabanın misyonu, vizyonu ve sloganı; GZFT(SWOT) Analizi ile güçlü yönler-zayıf yönler- fırsatlar ve tehditler üretim dalları için belirlenmiştir. Benchmarking yöntemi ile benzer koşullarda gelişmiş bir başka kasaba örnek seçilmiş ve kasabanın onun seviyesine getirilmesi amaçlanmıştır. Strateji analizleri göz önünde bulundurularak eylem planı belirlenmiştir. Uygulanan anket çalışması ve önceki kalkınma planları da dikkate alınarak yörenin kırsal anlamda kalkınması için doğal kaynaklar, ekonomik yapı ve sosyal yapı ile ilgili düzenlemeler öneri olarak sunulmuştur.
Planning and project engineering that increased in importance in the world of the 21st century plays a part in agricultural sector as a head actor. Rural development plans that have the characteristic of guide for the economical development of rural regions have been applied in many regions of the world (country, city, county, town and village). Rural development plans are prepared by several institutions and organizations in order to provide contribution to the development of rural regions. This study was prepared to provide contribution to the development of Güllü Town of Eşme County, Uşak province. 164 farmers with whom a questionnaire was made and available plans constituted the material of study. Complete enumeration method was selected and group technique was used to develop strategy. Participatory rural development approach was encouraged. Güllü Town was considered as an enterprise and its assets were determined and analysis of annual activity results was prepared. With the results obtained from existing status analysis, problem tree of town was prepared and problem solving stakeholders were suggested with the stakeholder analysis. Mission, vision and the slogan of town was determined with the strategy analysis; strengths-weaknesses- opportunities and threat with SWOT analysis for the branches of production. Know-how of town with another region was realized with Benchmarking method of similar developed town in the area. By taking problem and strategy analysis into consideration, an action plan was made. Considering questionnaire studies and previous development plans applied, some regulations were recommended related to natural resources, economical structure and social structure.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Benchmarking, Güllü kasabası, Kalkınma, Plan, Strateji, Development, Güllü town, Plan, Strategy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahin, A. E. (2012). Güllü Kasabası kırsal kalkınma planının hazırlanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.