Ötekilik Bağlamında ‘Muhteşem Yüzyıl’ Dizisinin Farklı İdeolojideki Gazetelerin Köşe Yazılarına Yansımaları

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada son dönemde gündemi oldukça meşgul eden Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili yazılan köşe yazıları, ötekilik bağlamında ele alınmıştır. Farklı ideolojiye sahip gazetelerde diziye ilişkin yazılan köşe yazıları, bir ötekileştirme stratejisi olan laik/anti-laik söylem çerçevesinde analize tabii tutulmuştur. Çalışmada, köşe yazarlarının dizi örneği üzerinden karşıt köşe yazarlarına yönelik ötekileştirici tutumlarının, açık ve örtük ifadeler üzerinden nasıl ideolojik olarak kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Teun van Dijk’in söylem analizi yönteminin uygulandığı çalışmada köşe yazıları makro ve mikro yapıda analiz edilmiştir.
In this study, newspaper articles on TV series “Magnificent Century”, which has hit the headlines recently, is dealt with in the context of otherness. The articles on the series, which appeared in newspapers with different ideologies, analyzed the issue within the framework of secular-anti-secular discourse, which is an othering (alienation) strategy. The study attempted to reveal how columnists used othering attitudes ideologically towards other opposing columnists on the basis of the series using overt and covert expressions. Teun van Dijk’s discourse analysis method was employed in the study and the articles were analyzed on micro and macro levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

29

Künye