Üniversite kütüphanelerinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi: Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphane örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşme sürecinde tüm kuruluşlar varlıklarını sürdürebilmek amacıyla müşterilerine daha çok odaklanmakta ve memnuniyetlerini arttırmak amacıyla hizmetlerini çeşitlendirmektedirler. Dünyada yaşanan bu değişimden, bir hizmet kuruluşu olan üniversite kütüphaneleri de etkilenmektedir. Kaynaklarını daha etkin kullanarak daha iyi hizmet sunabilmek ve kullanıcılarını memnun ederek kullanım oranlarını arttırmak amacıyla çeşitli disiplinlerden yararlanan üniversite kütüphaneleri, özellikle halkla ilişkiler çalışmalarının bu değişimde sağladığı katkıyı göz önüne alarak, bu çalışmalara daha çok önem ve değer vermelidirler. Müşteri memnuniyeti, birbirine bağlı pek çok unsurun birleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler ise müşteri memnuniyetini etki eden en önemli unsurlardan biridir. Bu bağlamda müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler ve müşteri memnuniyeti yaratılmasında kullanılan araçlardan en geneli olarak halkla ilişkiler konusu ele alınmış, üniversite kütüphanelerindeki yansımaları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
In the course of globalization; all establishments focus on their customers in order to save their existance and vary their services in order to redound their customers? satisfaction. The university libraries which are also service establishments have also affected from these changes which occured in the world. The university libraries which benefits from different disiplines in order to give better service by using their resources more effectively and rising their useage ratio by satisfiying their users; must especially consider ?The Public Relation? Studies? Contribution? and give more importance and value to these studies. Customer satisfaction, emerges by the result of combining lots of elements which is connected to each other. But public relations has effects on the lots of elements which affects customer satisfaction. In this context; factors that effects customer satisfaction and the subject of public relations which is most spreaded toll that is used for creation of customer satisfaction has been taken; and its reflections on the university libraries attempted to evaluated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Halkla ilişkiler, Public relations, Müşteri tatmini, Customer satisfaction, Üniversite kütüphaneleri, University libraries

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öndoğan, A. G. (2010). Üniversite kütüphanelerinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi: Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphane örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.