Konya ili çevresindeki bazı Aethionema R. Br. (Cruciferae) türleri üzerine karyolojik araştırmalar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Brassicaceae (Cruciferae) familyasına ait olan Aethionema R.Br. cinsi Türkiye' de 44 türle temsil edilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, kromozom sayı ve morfolojisiyle ilgili oldukça sınırlı sayıda çalışma yapılmış olan Aethionema cinsinin, Konya ve çevresinde yetişen taksonlarının kromozom sayılarını belirlemek ve temel kromozom sayısını saptamaktır. Aethionema R. Br. cinsine ait beş taksonun kromozom sayıları ezme preperasyon metodu ile incelenmiştir. Bu araştırmada, Aethionema arabicum, Ae. cordatum, Ae. oppositifolium, Ae. schistosum ve Ae. dumanii türlerinin kromozom sayı ve morfolojileri incelenmiştir. İncelenen taksonların somatik kromozom sayıları Aethionema arabicum türünde 2n = 22, Ae. cordatum türünde 2n = 48, Ae. oppositifolium türünde 2n = 14, Ae. schistosum türünde 2n = 24 ve Ae. dumanii türünde 2n = 36 olarak tespit edilmiştir. Hiçbir taksonda satellitli metafaz kromozomu gözlenmemiştir.
The genus Aethionema R. Br. belonging to family Brassicaceae is represented by 44 species in Turkey. In this study, five taxa of the genus Aethionema R. Br. were morphologically and cytotaxonomically investigated. Root tips acquired from the seed samples by germination were prepared as squashed preparation for chromosome observation. In this study, Aethionema arabicum, Ae. cordatum, Ae. oppositifolium, Ae. schistosum, Ae. dumani were investigated in terms of chromosome morphology. The somatic chromosome numbers of Aethionema arabicum 2n = 22, Ae. cordatum 2n = 48, Ae. oppositifolium 2n = 14, Ae. schistosum 2n = 24 and Ae. dumanii 2n = 36 were determined. Satellite metaphase chromosome wasn?t observed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aethionema, Brassicaceae, Karyotip analiz, Karyotype analysis, Kromozom sayısı, Chromosome number

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Alagöz, A. S. (2010). Konya ili çevresindeki bazı Aethionema R. Br. (Cruciferae) türleri üzerine karyolojik araştırmalar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.