B12 Vitamin Eksikliği ile Birlikte Görülen Amyotrofik Lateral Sklerozis (Olgu Sunumu)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: B12 vitamin eksikliğinin eşlik ettiği ALS olgusunun sunulması amaçlanmıştır. Olgu Sunumu: Yirmi üç yaşında erkek hasta konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü şikayetleriyle servisimize yatırıldı. Nörolojik muayenesinde nazone ve hipofonik konuşma, disfaji ile bilateral öğürme refleksinde azalma mevcuttu. Öyküde 9 aylıktan beri et yemediği öğrenildi. B12: 42 pg/ml (normal 145-914) olarak tespit edildi. Bulber ALS, myastenia gravis, inklüzyon body miyoziti, multipl skleroz, serebrovasküler olay gibi disfaji ve hipfoni yapabilecek diğer nedenleri dışlamak için yapılan tetkiklerde yalnızca kranial MRG’de sentrum semiovale düzeyinde periventriküler noktasal tarzda hiperintens görünüm mevcuttu. Hasta B12 tedavisi yapılarak kontrollere gelmek üzere taburcu edildi. 8 ay sonra konuşma bozukluğunda artma, kollarda güçsüzlük şikayetleriyle servisimize yeniden yatırıldı. Nörolojik muayenede daha önceki bulgulara ilave olarak dilde atrofi ve fasikülasyon, çene refleksinde artış görüldü. Her iki el interosseal, tenar, hipotenar kaslarda minimal atrofi, omuz kuşağı kaslarında atrofi ve fasikülasyon görüldü. Tekrar yapılan EMG’sinde her iki biseps, deltoid, abduktor pollisis brevis ve sol orbikularis oris kaslarında fasikülasyon ve kronik denervasyon bulguları görüldü. Bunun üzerine hastaya ALS tanısı konularak riluzol tedavisi başlandı. Sonuç: Bu hastada B12 eksikliği ile ALS’nin birlikte görülmesi tesadüfi bir durum olabilir, ancak ALS tanısı konan bu hastanın genç yaşta olması nedeniyle B12 eksikliğinin nörodejeneratif süreci hızlandırıcı bir faktör olduğu da düşünülebilir.
Objective: A case of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) associated with vitamin B12 deficiency is presented. Case Report: A 23 year old male patient was admitted to the neurology department with complaints of disordered speech and difficulty with swallowing. His neurological examination revealed a nasonated and hypophonic speech, dysphagia and bilaterally decreased gag reflex. It was reported that the patient refused to eat any kind of meat since his childhood. His serum level of vitamin B12 was 42 pg/ml (normal 145-914). Diagnosis of exclusion such as bulbar ALS, myasthenia gravis, inclusion body myositis and cerebrovascular accident, all of which might cause dysphagia and hypophonia, were excluded with proper diagnostic tests. His cranial MRI demonstrated periventricular punctuated hyperintensities in the centrum semiovale. The patient was discharged after vitamin B12 replacement with no apparent improvement of his clinical findings. He readmitted eight months later with increased speech disorder and weakness in the upper extremities. Neurological examination revealed additional findings of wasting and fasciculations in the tongue and increased jaw reflex. There was minimal atrophy in both hands with atrophy and fasciculations in the muscles of the shoulder girdle. Repeated EMG demonstrated fasciculations and chronic denervation bilaterally in biceps, deltoid, abductor pollicis brevis and left orbicularis oris muscles. The patient was diagnosed with ALS and started on riluzole. Conclusion: The association of ALS and vitamin B12 deficiency in this patient might be a chance occurrence, however, it might also have accelerated the neurodegenerative process occurred in ALS.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp, Amyotrofik lateral sklerozis, B12 vitamini eksikliği, yeme bozuklukları, Amyotrophic lateral sclerosis, B12 vitamin deficiency, eating disorders

Kaynak

Genel Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

2

Künye

Güney, F., Kozak, H. H., Genç, E., Kıreşi, D., Keleş, B., Toy, H., (2008). B12 Vitamin Eksikliği ile Birlikte Görülen Amyotrofik Lateral Sklerozis (Olgu Sunumu). Genel Tıp Dergisi, 18(2), 85-88.