Meyve agaçlarında beslenme durumlarının erken dönemde tespit edilebilirligi

dc.contributor.authorUçgun, Kadir
dc.contributor.authorAkgül, Hüseyin
dc.contributor.authorGezgin, Sait
dc.contributor.authorAtasay, Adem
dc.date.accessioned2020-03-26T18:34:15Z
dc.date.available2020-03-26T18:34:15Z
dc.date.issued2013
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractYaprak analizleri, meyve bahçelerinin beslenme durumlarının tespit edilmesinde tüm dünyada güvenle kullanılan standart bir yöntemdir. Ancak, yaprak analizlerinin vejetatif gelisme döneminin ortasında yapılmasından dolayı beslenme hatalarının düzeltilmesinde çok geç kalınmaktadır. Gelismenin ilk döneminde meyve agaçlarının besin ihtiyacı çok fazla olmakta ve kullanacagı toplam besin miktarının büyük bir bölümünü bu dönemde kullanmaktadır. Meyve kalitesi ve verimi etkileyen birçok fizyolojik olay bu dönemde gerçeklesmektedir. Herhangi bir besin elementinin eksik yada fazla olması bu fizyolojik olayların birini veya bir kaçını olumsuz etkiler. Bu yüzden özellikle büyüme sezonunun baslangıcında meyve agaçlarının beslenme durumlarının belirlenmesi büyük önem tasımaktadır. Vejetasyonun ilk dönemlerinde gübreleme programında yapılan hatalar giderilerek hem o yılın hem de gelecek yılın meyve verimi ve kalitesi arttırılabilir. Yapılan çalısmalar, erken dönemde çiçek, meyve gözü, sürgün ve yaprak analizleri ile bitkilerin beslenme durumlarının belirlenebilecegini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractLeaves analysis is a method that is used safely for determination of nutritional status of fruit orchards in all of the world. However, this time is too late at revision of nutrition fault for plant analyses which have been performed at middle of summer. Nutrition requirement of fruit trees is very much at early vegetative period and in this period; they complete almost all of total nutrition quantity that will be used in that year. Many physiological events that affect fruit quality and yield occur during this period. Any nutrient deficiency or excess adversely affects one or more of these physiological processes. Therefore, determining of the nutritional status of fruit trees is of great importance especially at the beginning of the growth season. The fruit quality and yield can be increased both that year and next year by eliminating of mistakes in fertilization program at the early stages of vegetation. Some studies have shown that the nutritional status of plants could be determined by early sampling of flowers, fruit bud, shoots and leaves.en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.identifier.issn1304-9984en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage93en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRM01URTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/29045
dc.identifier.volume8en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSüleyman Demirel Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectZiraat Mühendisliğien_US
dc.titleMeyve agaçlarında beslenme durumlarının erken dönemde tespit edilebilirligien_US
dc.title.alternativePredictability of nutritional status of fruit trees in early perioden_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar