İnşaat sektöründe bulanık risk değerlendirmesi uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada; bir inşaat taahhüt firmasının, 12 katlı 10 bloklu apartman inşaatı şantiyelerinden birinde bulanık mantık yöntemi kullanılarak iş güvenliği risk değerlendirmesi yapılmıştır. İSG Yönetim Sistemi kurma çalışmalarının en önemli basamağı olan risk analizinde; risk düzeyinin sayısal olarak hesaplanmasından ziyade, sözel ve anlamlı sözcüklerle ifade edilmesine imkan sağlayan bulanık mantık yöntemi kullanılmıştır. Bulanık iş güvenliği risk değerlendirmesi yapılırken öncelikle bulanık bir model oluşturulmuş ve sonucunda Risk Öncelik Sayıları tespit edilmiştir. Bulanık risk değerlendirme giriş verilerinin bulanıklaştırılması, giriş ve çıkış değerlerine ait üyelik fonksiyonlarının oluşturulması, bulanık çıkarım ve durulaştırma işlemleri MATLAB 6.5 yazılım programı fuzzy logic araç kutusunda gerçekleştirilmiştir. Son olarak, bulanık risk değerlendirme sonucu tespit edilen Risk Öncelik Sayılarının Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) yönteminde elde edilen veriler ile kıyaslaması yapılarak, bulanık mantığın daha doğru ve güvenilir sonuçlar verdiği ispatlanmıştır.
In this study, in one of the building sites which has 12 storey apartment house with 10 blocks of a construction firm, risk assessment has been made using the fuzzy logic method. The fuzzy logic which is enable to identify with linguistic words of the risk level in risk analysis which is the most important step of building works of OHS Management System is used. While fuzzy risk assesment was performing, firstly a fuzzy model was made and lastly Risk Numbers were found. To fuzzing of input data of fuzzy risk assesment, creating of the member functions of input and output values and defuzzing operations was made by fuzzy logic toolbox of MATLAB 6.5 software programme. Lastly, the comparation of the Risk Numbers that were found by fuzzy risk assesment with the data that were found by Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method was made and demonstrated that fuzzy logic gived more believable results.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bulanık, Fuzzy, Bulanık mantık, Fuzzy logic, Bulanık modelleme, Fuzzy modelling, İnşaat sektörü, Construction sector, İş güvenliği, Work safety

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Durmaz, R. C. (2010). İnşaat sektöründe bulanık risk değerlendirmesi uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.