Marka konumlandırma ve sembolik tüketim ilişkisi üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bireylerin tükettikleri ile kendilerini ifade etmeleri, sembolik tüketirn değerlerinin yaşadığımız dünyanın en belirleyici özelliklerinden biri haline geldiğini göstennektedir. Bu tüketim biçiminin ekonomi sisteminde karşılığı bir anlamda marka tüketimidir ve markalar, tüketici zihninde sembolik bir değer yaratmak amacıyla iletişim çalışmalarında marka konumlandıtma stratejilerini kullanmaktadır. Marka konumlandırma, tüketicilerin bir ürün kategorisindeki ürünler arasında büyük bir farklılık algılamadıkları ve bu nedenle satın alma tercihinin markalar arasında akılcı bir temelle yapılamayacağı noktasından hareket eder. Bu doğrultuda konumlandırma yaklaşımı tüketicilerin zihninde bir konum elde etmeyi ve korumayı önermektedir. Bu çalışmada marka konumlandınna uygulamaları ile sembolik tüketim ilişkisini ortaya koymak amacıyla, Türkiye'de yayınlanmakta olan ulusal nitelikli gazetelerdeki otomotiv sektörüne ait reklamlar içerik analizine tabi tutulmaktadır.
The fact that indlviduals have come to express themse(ves through what they consume indicates that symbolic consumption values have become one of the most distinctive features of today's world. in a sense symbolic consumption means !he consumptlon of brands and brands use brand posltloning strategles in communicatıon practices to create a value in the consumer mind. Brand positioning starts from the point where consumers are not perceiving much difference between products of the same product categoıy and thus purchasing choice among brands cannot be done from a rational base. Due to this, positioning approach offers to gain and l<eep a position in the consumers' mind. in this study, in order to expose the relationship between brand and positioning and symbolic consumption content analysis praclice on the advertisement of automotive brands in national newspapers in Turkey has been done

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/319

Anahtar Kelimeler

Marka konumlandırma, Sembolik tüketim, Marka değeri, Otomotiv reklamları, Brand positıoning, Symbolic consumption, Brand value, Automotive advertisements

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aydın, D. (2009). Marka konumlandırma ve sembolik tüketim ilişkisi üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (21), 55-70.