Prototip ekim makinesi ile sıvı ahır gübresi ve mineral gübre uygulamalarının azot kayıpları ve verim parametreleri açısından değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı prototip bir hububat ekim makinesi ile mineral gübre ve sıvı ahır gübresinin farklı uygulamalarında azot kaybı, verim parametreleri ve yakıt tüketimi üzerine etkisi araştırmaktır.Yukarıda belirtilen amaca ulaşma yolunda gerçekleştirilen denemeler üç farklı uygulama şeklinde yürütülmüştür. Uygulama I’ de, ekim ve gübreleme derinliği 4cm, uygulama II ve III’ de ekim derinliği 4 cm, mineral ve sıvı gübre ise, tohum ekim derinliğinden 3(d1), 5(d2) ve 7(d3) cm daha derine ve ayrıca, iki tohum ekici ayağın arasına gelecek şekilde verebilen bir kombine ekim makinesi geliştirilerek kullanılmıştır. Yürütülen çalışma sonucunda farklı uygulamaların verim parametreleri üzerine etkisi istatistikî açıdan önemli bulunmuştur (P0.01). Araştırmada en yüksek TFÇ değeri %80.77 ile III. uygulamadan ve d1 derinliğinden elde edilmiştir. Azot kaybı değerlerinin ekim sırasındaki uygulamalarda %7-21, bahar uygulamasında (yüzey) ise %53 olarak ölçülmüştür. Farklı uygulamalara ait yakıt tüketim değerleri ise 8.2 - 11.2 l/ha arasında değişmiştir.
The objective of this study was to investigate the effect different applications of liquid manure and mineral fertilizers with a prototype seeder on fuel consumption, nitrogen loss and yield parameters. In order to meet this objective, experiments were carried out in the form of three different applications. Application I ", the depth of seeding and fertilization is 4cm. Application II and III, in the seeding depth of 4 cm and sowing depth of minerals and the liquid manure are 3 (d1), 5 (d2) and 7 (d3) cm deeper than the seed. The combine seeding machine that is able to provide the fertilizer in between two seeding coulters, was developed and used. From the study conducted, the effect on the yield parameters of different applications were found statistically significant (P <0.01). The highest value of field germination rate (80.77%) was obtained at the depth of d1 in the application III. Nitrogen losses were measured as a 7 to 21% in during sowing and as a 53% in the spring application (surface). Fuel consumption for different applications varied from 8.2 to 11.2 l/ha.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

1

Künye