Th e application of ISSR-PCR to determine the genetic relationship and genetic diversity between narrow leaved bluegrass (Poa angustifolia) and rough bluegrass (Poa trivialis) accessions

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada basit diziler arası tekrarlar (ISSR) markerlar kullanılarak Poa angustifolia ve Poa trivialis türleri arasındaki genetik akrabalığı ve tür içi genetik çeşitliliği belirlemek amaçlanmıştır. ISSR amplikonlarının dar yapraklı salkımotu ve adi salkımotu aksesyonlarının ayırımında uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Yirmi seçilmiş ISSR primeri kullanılarak 363’ü polimorfi k (% 90,52) olan toplam 401 bant üretilmiştir. Poa türlerine ait aksesyonlar arasındaki genetik benzerlik Nei’nin genetik benzerliği kullanılarak hesaplanmıştır ve UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic) kümeleme analizi bir dendrogram oluşturmak için kullanılmıştır. UBC836, M6 primerleri türler arasında ayrımı sağlamak için en elverişli primerler olduğu görülmüştür. Özellikle tür içi farklılıklar ıslah çalışmalarında büyük önem taşıdığı için M5 ve UBC812 primerleri sırasıyla P. trivialis ve P. angustifolia aksesyonlarının ayırımında idealdir. UBC856 primeri hem tür içi hem de türler arası ayırımda ideal olduğu görülmüştür. ISSR parmakizi tekniğinin kullanımı, bitki ıslahı için doğru başlama materyalini belirlemek için ve Poa aksesyonlarının ayırımı çalışmaları için duyarlı ve tekrarlanabilir olduğu doğrulanmıştır.
Th e present study aimed to determine the genetic relationship between Poa angustifolia and Poa trivialis as well as intraspecies genetic diversity using inter simple sequence repeat (ISSR) markers. ISSR amplifi cation was evaluated for its applicability to narrow leaved bluegrass and rough bluegrass accessions identifi cation. A total of 401 bands, 363 of which were polymorphic (90.52%), were generated using selected 20 primers. Genetic similarity between accessions belonging to Poa species was estimated using Nei’s genetic similarity and UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic) cluster analysis was used to construct a dendrogram. UBC836 and M6 primers were observed to be the most suitable for distinguishing between species. Because interspecies diff erences are especially important in plant breeding, M5 and UBC812 primers were ideal in distinction of P. trivialis and P. angustifolia accessions, respectively. Primer UBC856 was determined to be ideal in discrimination both intraspecies and interspecies. Th e ISSR fi ngerprinting technique used was confi rmed to be a reproducible and sensitive tool for the identifi cation of Poa accessions and for determination of the correct starting material for plant breeding

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyoloji

Kaynak

Turkish Journal of Biology

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

35

Sayı

4

Künye