Polistirenin farklı anhidritlerle modifikasyonu ve bunların hidrazin türevleri ile kondensasyon reaksiyonlarının incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-27

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada öncelikle polistirenin bazı anhidritlerle Lewis asidi katalizörü [BF3.O(C2H5)2] ortamındaki kimyasal modifikasyonu gerçekleştirilmiş ve modifikasyon için Friedel-Crafts reaksiyonlarından faydalanılmıştır. Bu reaksiyon için önceden belirlenen optimum şart kullanılmıştır. Elde edilen açil gruplu polistirenlerin yapısı spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılmış, modifikasyon sonucu polistirene bağlanan karboksil grubu miktarı volumetrik olarak tayin edilmiştir. modifiye ürünlerin molekül ağırlığı viskozimetrik metotla tayin edilmiştir. Elde edilen karboksil gruplu modifiye polistirenler hidrazin türevleri ile etkileştirilerek kondensasyon reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bütün ürünlerin yapıları spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılmış, elementel analiz sonuçlarına göre kondensasyon verimleri tespit edilmiştir. Ürünlerin molekül ağırlıkları viskozimetrik metotla tayin edilmiştir.
This study contains chemical modification of polystyrene with some anhydride in Lewis acid catalyst [BF3.O(C2H5)2] environment. It has been used Friedel-Crafts reactions for modification. It has been used optimum condition predetermined. The molecular structures of synethesis acylated polystyrene were chracterized by spectroscopic tecniques and the amount of caboxyl group linked polystyrene as a result of modification have been identified as volumetric. Molecular weight of modified products have been assigned by viscosimetric method. Condensation reactions were carried out through interact obtained modified polystyrene with hydrazine derivatives. Structure of all the products characterized by using spectroscopic methods, condensation yields were determined according to the result of elemental analysis. The molecular weight of the product have been designated by viscosimetric method.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Açilasyon, Hidrazonlar, Yoğunlaşma, Modifikasyon, Polistiren, Acylation, Condensation, Hydrazones, Polystyrene, Modification

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Büyüksarı, M. (2011). Polistirenin farklı anhidritlerle modifikasyonu ve bunların hidrazin türevleri ile kondensasyon reaksiyonlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.