Tefhimu'l-Kur'an'da İsrailiyyatın ele alınış biçimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın temelini İsrailiyyat teşkil etmektedir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklanması sırasında başvurulan; Yahudi, Hıristiyan ve diğer dinlere ait haberler anlamına gelen İsrailiyyat ya da İsraili rivayetler, günümüze kadar yapılmış olan birçok tefsirde kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Tefhimü'l-Kur'an adlı eserde İsraili rivayetlere ne kadar yer verildiğini tespit etmek ve yazarın bu konudaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışma, çağdaş tefsir anlayışında İsraili rivayetlerin kullanımında ne gibi değişimler olduğunu ortaya koymanın yanında, Mevdudi'nin bu konuya bakış açısını da belirlemiş olmaktadır. Mevdudi'nin yazdığı eserler arasında en önemlisini Tefhimü'l-Kur'an teşkil eder. Bu eser, birçok dile tercüme dilmiş ve Müslümanların en çok istifade ettiği tefsirler arasında yerini almıştır. Bu nedenle yaptığımız bu çalışma, adı geçen eserden faydalanma konusunda okuyucuya da yardımcı olacaktır. Tefhimu'l-Kur'an'daki İsraili bilgiler, Ehl-i kitap ve onların kitaplarından alınan bilgiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu bilgiler, genellikle ayetlerin tefsirine katkı olması bakımından değil, eleştirmek ve yanlışlığını ortaya koymak amacıyla müracaat edilmiş bilgilerdir. Hatta çoğu zaman ihtiyaç olmamasına rağmen bu bilgilere müracaat eden Mevdudi, bununla sadece Kitab-ı Mukaddes'in tahrif edilişini tekrar hatırlatmak gayesi gütmüştür.
The basis of this dissertation consists of israiliyyat. Israiliyyat is called the informations which belong to other religions like judaism, christianity etc. Israiliyyat is used for the commentary of the Kuran in many tafsir works (commentaries of the Kur?an). The aim of this thesis is to discover the amount of israiliyyat used in the Tafhim al-Kur?an which was written by Mawdudi in thirty years and to find out the views of the author on this issue. Tafhim al-Kur?an is the most important work of Mawdudi. This work was translated into many world languages and has become one of the most used tafsir books. Therefore, our thesis will help the reader understand this important work better. The israelite information in Tafhim al-Kur?an consist of informations taken from the people of the books (jew and christians) and the testaments. But those informations were mentioned to critisize them and to prove that those informations are not correct. And sometimes he mentiones those information -also there is no need to- only to show that the old and new testaments were changed by human.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tefhimu'l-Kur'an, İsrailiyyat

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çonkor, B. (2008). Tefhimu'l-Kur'an'da İsrailiyyatın ele alınış biçimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.