Alaşım kompozisyonuna bağlı olarak nanokristal malzemelerin elektrokimyasal ve optiksel özellikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-07-16

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında kuantum nanokristaller olarak bilinen ve tıbbi görüntüleme işlemleri, LED?ler, güneş panelleri, elektronik ve bilgisayar uygulamaları gibi birçok alandaki uygulamalarda kullanılan CdSeS tabanlı nanokristal yapıların farklı alaşım formlarının kolloidal sentezi yapılmıştır. CdSeS partikülleri düşük sıcaklıklarda çift faz metoduyla toluen-su ara yüzeyinde kontrollü olarak sentezlenmiş ve elde edilen nanokristallerin optik ve elektrokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Alaşım kompozisyonuna bağlı olarak hem optik hem elektrokimyasal özelliklerinde ciddi değişimler gözlenmiştir. Se:S oranı arttıkça aynı süreli sentez için fluoresans spektrumunda maviye kayma gözlemlenmiş bunun yanında redoks potansiyellerinde artış olmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde alaşım nanokristallerin kullanılacağı alana göre farklı optik özelliklerinin kontrol edilebilirliği gösterilmiştir. Dolayısıyla istenen optik ve enerji seviyelerine sahip alaşım nanokristallerin çift faz yöntemi ile düşük sıcaklıkta sentezlenebileceği ve en uygun kristal yapının elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, CdSeS-based nanocrystalline alloy forms different structures known as quantum nanocrystals used in applications in many fields, such as medical imaging procedures, LEDs, solar panels, electronics and computer applications were synthesized by colloidal method. CdSeS particles were synthesized by dual phase method at low temperatures in the toluene-water interface controlled and optical and electrochemical properties investigated. Depending on the alloy composition, significant changes were observed both optical and electrochemical properties. Se:S ratio increases synthesis of the same duration as well as the redox potentials for the increase in the fluorescence spectrum of the blue shift has been observed in. The result of work done by the different optical properties of the alloy nanocrystals shown controllability. Hence having the desired optical and energy levels of dual phase alloy nanocrystals synthesized by the method of low temperature and concluded that the most suitable crystal structure can be obtained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

CdSeS, Dönüşümlü voltametri, Cyclic voltammetry, Fluoresans spektroskopi, Fluoresans spectroscopy, Nanokristaller, Nanocrystals, XRD, XRD-SAXS, LED

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erdoğan, A. (2013). Alaşım kompozisyonuna bağlı olarak nanokristal malzemelerin elektrokimyasal ve optiksel özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.