Comparison of various techniques used for diagnosis of rabies in cats

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Mevcut araştırmanın amacı kedilerde kuduz teşhisinde en iyi diagnostik metottu belirlemek ve değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kuduz süşhesi ile ölmüş 5 kedi değerlendirildi. Şüpheli kedilerin beyinleri toplandı. Direct Fluorescent Antibody Test (dFAT), Hematoxylin & Eosin (H&E) ve Immunohistochemistry (IHC) histopatolojik diagnostik testler uygulandı. Bulgular: Kedilerin salya ve beyinlerine dFAT testi uygulandı ve 4 kedide kuduz virüsü açısından pozitif bulundu. Ölümden sonra Hematoxylin & Eosin (H&E) ve Immunohistochemistry (IHC) teknikleri uygulandı. Vakanın birinde meningitis ve Negri cisimciği gözlendi. Hipokampüs ve serebellumun her bölgesinde sayılan 100 hücrede H&E ve IHC açısından viral antijen varlığı gözlendi. Serebellumun Purkinje hücrelerinin %69’unda ve hipokampüs pramidial hücrelerinin %87’sinde kuduz viral antijeni belirlendi. Öneri: IHC testi dFAT testinin yerine kullanılabilen değerli bir diagnostik testtir. IHC orta dereceli enfeksiyonlar pozitiftir ve retrospektif çalışmalar için oldukça değerlidir. Ayrıca kuduz pozitif beyin örneklerinin taşınmasında halk sağlığı açısından minimum risk taşımaktadır
Aim: Objectives of this study was to compare and evaluate the best method for diagnosis of rabies in cats. Materials and Methods: Antemortem examination of 5 suspected cats were evaluated. Brains were collected from the suspected cats. Direct Fluorescent Antibody Test (dFAT), Hematoxylin and Eosin (H & E) and Immunohistochemistry (IHC) histopathological diagnostic tests were applied. Results: The dFAT test was conducted on the saliva and fresh brain impression smear of all cats, among that 4 cats showed positive for rabies virus. After death of cats, Hematoxylin & Eosin (H&E) and Immunohistochemistry (IHC) techniques were carried out. One case showed meningitis and remaining showed Negri bodies. Viral antigen depositions were observed by counting 100 cells each region of hippocampus and cerebellum by H&E and IHC. Hippocampus pyramidal cell showed 87% and cerebellum Purkinje cells showed 69% of rabies viral antigen deposition. Conclusion: The IHC can be used as reliable diagnostic technique in addition to dFAT. IHC shows positivity in mildly infected cases and having immense value for retrospective studies. It also minimizes the risk of public health hazard during shipping of rabid positive brain samples.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Beyin, Brain, direct fluorescent antibody test, histopathology, immunohistochemistry, rabies, kuduz

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

2

Künye

Nilakanth, M, M., Sandhu, B, S., Akeel, B., Kuldeep, G., Kumar, S, N., Singh, C, K., (2013). Comparison of various techniques used for diagnosis of rabies in cats. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29 (2), 92-96.