İlköğretim birinci kademe görsel sanatlar eğitimi müze bilinci öğrenme alanında materyal kullanımının etkisi ve uygulanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sanat eğitiminin çocuğun eğitimi üzerindeki etkisinin çok önemli olduğu bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bu nedenle görsel sanatlar eğitimi bireylerin gelişiminin ve eğitiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Öğrenciler görsel sanatlar dersinde görsel sanat kültürü, görsel sanatlarda biçimlendirme ve müze bilinci öğrenme alanlarından geçerler. Bu öğrenme alanlarında, algılamalarının, sanat deneyimlerinin, bakış açılarının, yaratıcılıklarının, değerlendirmelerinin geliştirilmesi için cesaretlendirilirler. Bu etkide en önemli görevlerden biri de sanat eğitimcisine düşmektedir. Sanat eğitimcisi sanat derslerine hazırlıklarını yaparak girmelidir. Bu hazırlıklardan biri de konuya uygun kullanacağı materyalleri öğrenci seviyelerini bilerek ve bu seviyelere göre belirleyerek uygun mekânda ya da sınıf ortamında kullanmasıdır. Materyal kullanımı birçok dersin temel gereksinimlerinden olduğu gibi sanat eğitimi dersinde de öğretmen ve öğrencinin ihtiyaçlarındandır. Sanat eğitimcilerinin derslerini materyal destekli işlemelerinin çocuğun eğitimine etkisi bu araştırmada tespit edilmeye çalışılacaktır. İlköğretim birinci kademe beşinci sınıflarından dört şube belirlenerek bu şubelerden ikisinde konuya uygun materyaller kullanılarak ders işlenecek, diğer iki şubede de aynı konu işlenecek fakat materyal kullanılmayacaktır. Yapılan uygulamalardan sonra öğrencilerin çalışmaları toplanarak karşılaştırılacak ve sonuçları tespit edilecektir.
It is known that art education is important on the education of children. So visual- art education is crucial on the person?s education and progress students study the culture of visual- arts, formation in visual- arts and museum conscience in art education leson. They are encouraged to develop the experience of art, their view of art and their creativity so art education is so important. Atr- educator must be brepared before entering the class. He/ She should prepare the materials according the students level. As they are important in most of the lessons, materials in crucial in art education. The more educator use the materials, the more students contribute. Four classes will be chosen in five grades classes. Materials will be used in two classes and they won? t be used the other two classes. At the end the study of the students will be compared and the results will be established.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Materyal kullanımı, Material usage, Müze eğitimi, Museum education, Sanat eğitimi, Art education

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tan, Z. (2009). İlköğretim birinci kademe görsel sanatlar eğitimi müze bilinci öğrenme alanında materyal kullanımının etkisi ve uygulanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.