İlk dönem halkevlerinin eğitim faaliyetleri "Konya Halkevi örneği"

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1923 yılında Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, Türk toplumunun hayatını kökten değiştirmeyi hedefleyen bir seri inkılâplar yapılmıştır. Mustafa Kemal tarafından hayata geçirilen bu yeniliklerin en önemlilerinden birisini, 19 Şubat 1932 tarihinde 14 vilayette açılan “Halkevleri” teşkil etmektedir. Yurt içinde halkı eğitmek amacıyla dokuz farklı alanda hizmet veren Halkevlerinin en önemlilerinden birisini, açılan ilk 14 Halkevinden biri olan, “Konya Halkevi” oluşturmuştur. Konya Halkevi, başta eğitim olmak üzere, halka her alanda hizmet vermiştir. Açtığı kurslarla yaygın eğitime yardımcı olmuştur. Eğitim faaliyetleri, bugünlere birçok değerli eser ve değerli şahsiyet kazandırmıştır.
Several revolutions aiming to change the life of Turkish society root and branch were made in the Government of Turkish Republic which was established under the leadership of Mustafa Kemal in 1923. One of the most important novelties put in practice by Mustafa Kemal was the “Folk-House” opened in 14 cities in on February 19th 1932. One of the most important of these 14 Folk-houses which rendered services in different branches was “Konya Folk-House”. Manly in education, Konya Folk - House rendered services to public in all fields. If helped widespread education through the courses it opened. Its educational activities got these days to gain valuable works and personalities.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dil ve Dil Bilim

Kaynak

Karadeniz Araştırmaları

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

29

Künye