Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 numaralı Şiir mecmuası

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-10-20

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmamız Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 Numaralı Şiir Mecmuası'nın tanıtımı ve transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Mecmuada yer alan şiirleri transkribe edip metni hazırladıktan sonra, bu şiirleri yayımlanmış eserlerle karşılaştırıp farklılıkları belirttik. Derleyenini tespit edemediğimiz mecmua, antoloji niteliğinde olup 73 varaktan müteşekkildir. Kanaatimizce birçok varağı da kayıptır. Tertibinde belli bir düzen gözetilmemiştir. İki kere kaydedilmiş şiirlerle ve şairi belirlenemeyenlerle birlikte mecmuada toplam 180 şiir bulunmaktadır. Tekrarlanan şiirler haricinde ise mecmuada, 173 şiir ve farklı yüzyıllara ait 72 şair yer almaktadır. Hayretî, 18 şiiriyle en çok şiiri bulunan şairdir. Musammatların ağırlıkta olduğu mecmuada, 11 farklı nazım şekli içinde, 83 şiir ile en çok gazellere yer verilmiştir. Şiirlerin yanı sıra mektup, dinî meseleler, dualar, hukukî belgeler gibi farklı içerikte nesir parçaları da vardır.
Our study consists of introduction and transcripted text of the poem journal numbered 06 Hk 436 in National Library. After preparing the text while transcripting the poems in the journal, we stated the differences after compearing this poems with the works published before. The journal whose composer in not known is a kind of anthology and it is composed of 73 leafs. We think that most of its leafs are lost. There is no spesific system used while composing it. There are 180 poems in the journal, with the poems that are written twice and the ones whose composer is not known. There are 173 poems, except for the ones that are repeated and there are 72 poets belonging to different centuries in the journal. Hayretî is the poet who has the most poems in the journal with his 18 poems. There are 83 poems in 11 different verse kinds. There are mostly odes in the journal in which musammats takes a huge place. Besides the poems there are prose pieces that have different contents as letters, religional matters, prays and judicial documents.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Klasik Türk Edebiyatı, Şiir, Mecmua, Classic Turkish Literature, Poem, Journal, Divan şiiri, Court poem, Gazeller, Ghazals

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akdağ, Ü. (2011). Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 numaralı şiir mecmuası. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.