Successful pericardiocentesis for cardiac tamponade in a patient with thrombocytopenic acute lymphocytic leukemia

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Lenfomaların klinik belirtisi olarak kardiyak tamponadların (KT) görülme sıklığı çok nadirdir. Perikardın lösemik infiltrasyonunun post-mortem dönemde sık görülmesine rağmen klinik olarak kardiyak tamponadların görülmesi nadirdir. Biz lösemide gelişen kardiyak tamponad vakasını sunmak istiyoruz. Tekrarlayan ve refraktör akut lenfositik lösemiden (ALL) dolayı kemoterapi alan hastanın kardiyak tamponadı ve ciddi trombositopenisi mevcuttu. On beş gün başarılı bir şekilde ibuprofen-kolşisin tedavisi gören hastada acil ve zorunlu perikardiyosentez sonrası herhangi bir kanama komplikasyonu gelişmeden perikardiyal effüzyonun tamamen rezolüsyonunu gözlemledik. Ağır trombositopeni gibi kritik durumlara rağmen acil perikardiyosentezin hayat kurtarıcı olması bu olgunun heyecan verici özelliğidir.
Cardiac tamponade (CT) as a clinical manifestation of lymphomas is extremely rare. Although leukaemic infiltration of the pericardium is frequently observed at post-mortem, clinically evident cardiac tamponade is also rare. We present a case of cardiac tamponade complicating leukaemia. The patient had cardiac tamponade and severe thrombocytopenia during chemotherapy due to relapsed and refractory acute lymphoblastic leukemia (ALL). We experienced complete resolution of the pericardial effusion without any bleeding complications after urgent pericardiocentesis within 15 days after successful ibubrufen-colchicine therapy. The exciting feature of this paper is that rescue pericardiosentesis may be livesaving despite crucial states, such as severe thrombocytopenia.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Acil Tıp

Kaynak

Akademik Acil Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

3

Künye