Temettüât Defterlerine göre Meğri (Fethiye) kazası (H. 1261/M. 1844-45)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-06-13

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tanzimat döneminde, toplam vergi yükünün mükellefler arasında adil dağılımı ve vergilerin düzenli olarak tahsil edilmesini sağlamak amacıyla, ahalinin mal varlığı ve kazançları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu maksatla 1840 ve 1844 yıllarında iki kez temettüât tahrirleri denilen bir çeşit sayım gerçekleştirildi. Yapılan bu sayımlar neticesinde temettüât defterleri denilen, arşiv kaynakları ortaya çıktı. Bu defterlerden bir yerin içtimaî, iktisadî, demografik, etnik ve dini yapısı ile kişilerin mal varlıkları, kazançları ve ödediği vergileri hakkında çok mühim istatistikî malumata ulaşılabilmektedir. Bu çalışmada, 3 merkezî mahalle ve 15 köy olmak üzere, Meğri kazasına bağlı 18 yerleşim yerini kapsayan, 1844 yılında yapılan ikinci tahrirlere ait, 18 adet temettüât defterini ele aldık. Kazanın köylerinde 630, merkezinde 410 olmak üzere, toplam 1040 haneye ait kayıt bulunur. Tanzimat döneminde Aydın eyaletinin Menteşe sancağına bağlı olan Meğri, ismi Fethiye olarak değiştirilen Muğla'nın bir ilçesidir. Meğri kazası, bugünkü Fethiye ilçesinin tamamını değil, merkez ve merkeze yakın köylerini ihtiva etmektedir. Meğri kazası üzerine yaptığımız bu çalışma, Batı Akdeniz ve Güney Ege'deki birçok yerleşim yerinin 19. yüzyıl ortalarındaki genel durumu hakkında fikir vermektedir.
To provide fair distribution of total tax load between tax payers and collection of taxes regularly, property and incomes of the public were tried to be detected. For this purpose, two enumerations called as 'Dividend Registrations' in 1840 and 1844. As a result of these enumerations, archive records which were called dividend books appeared. Very important statistical information may be obtained about social, financial, demographic, ethnical, religious and economic structure of a place and properties and incomes and paid taxes of persons. In this study, 18 dividend books which belong to second registration performed in 1844 including 18 settlements as 3 central quarter and 15 villages were discussed. There are 1040 registrations in total including 630 registrations in villages and 410 registrations in the centre. Megri, the old name of Fethiye which was bounded Menteşe district of Aydın state in Reform Era is a district of Muğla. The district of Megri only includes the center and villages close to the centre, not the whole Fethiye district. This study which we have performed on Megri district gives idea about general status of many settlements in Western Mediterranean and Southern Aegean in middle of 19th century.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Meğri, Fethiye, Muğla, Temettuat registers, Temettuat defterleri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Solmaz, E. (2011). Temettüât Defterlerine göre Meğri (Fethiye) kazası (H. 1261/M. 1844-45). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.