Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda kardiyovasküler otonom nöropati sıklığı ve bununla ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi

dc.contributor.advisorSoylu, Ahmet
dc.contributor.authorTekinalp, Mehmet
dc.date.accessioned2017-08-21T11:54:54Z
dc.date.available2017-08-21T11:54:54Z
dc.date.issued2011
dc.departmentEnstitüler, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri, Kardiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTip 2 DM'li hastalarda KVONP sıklığını, KVONP risk faktörlerini ve bu risk faktörlerinin KVONP?un progresyonu ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Çalışmamız normotansif tip 2 DM tanısı olan, yaşları 32 ile 64 arasında değişen (ort. 49.20 ± 7.44 yıl), 38?i (%63.3) kadın, 22?si (%36.7) erkek olmak üzere toplam 60 hastanın dahil edildiği gözlemsel bir çalışmadır. Tüm hastalara başvuruda ve birinci yıl sonunda standart Ewing Battery testleri (derin solunum, Valsalva manevrası, 30:15 oranı, ayağa kalkmaya ve handgribe kan basıncı yanıtı) uygulandı. Test sonuçları bir skorlama sistemi kullanılarak ifade edildi. Test sonuçlarına göre KVONP yok (0-0.5 skor) ve KVONP var (1-5 skor) olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Çalışmamızda başlangıçta KVONP prevalansı % 78.3 iken, birinci yılın sonunda % 70?e gerilerken (P=0.245), Ewing skoru toplamı 1.50 (1.00-2.50)?dan 1.00 (0.50-2.00)?e geriledi (P=0.035). KVONP grubunda başvuruda hastaların yaşı daha ileriydi ve 12.ayın sonunda sistolik kan basıncı (SKB) daha yüksekti (sırasıyla P=0.037, P=0.039). KVONP, yaş ve SKB?dan, anlamlılığa yakın olarak da statin kullanımının azlığından etkilenmekteydi (sırasıyla B=0.12, P=0.015; B=0.09, P=0.007; B= -1.83, P=0.052). Ewing skoru SKB ile anlamlı (r=0.38, P=0.034), yaş, diyabet süresi ve HbA1c ile anlamlılığa yakın koreleydi (sırasıyla r=0.25, P=0.062; r=0.24, P=0.063; r=0.24, P=0.071). Ewing skorundaki değişimle sadece total kolesteroldeki azalmanın anlamlı olduğu görüldü (B=0.26, P=0.047). Sonuç: Yaş, SKB ve total kolesterol seviyeleri tip 2 DM hastalarında KVONP ile ilişkili olabilir. Statinler KVONP tedavisinde umut vaat edebilir. Bu konuda farklı şekilde dizayn edilmiş ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractWe aimed to evaluate the prevelance of cardiovascular autonomic neuropathy (CVONP), associated risk factors and the relationship between these risk factors and progression of CVONP in patients with type 2 diabetes. Material and Methods: Our study is an observational study that included a total of 60 patients between the ages of 32 and 64 (mean 49.20 ± 7.44), 38 women (63.3%) and 22 men (36.7%). All patients are evaluated with standart Ewing Battery tests (deep inspiration, Valsalva manuever, 30;15 ratio, standing and blood pressure response to handgrip) at the beginning and at the end of the study. Test results are expressed by a scoring system and patients with a score between 0-0.5 are classified as having no CVONP and patients with a score between 1-5 are classified as having CVONP. Results: CVONP prevelance regressed from 78.3% at the beginning to 70% at the end of the first year (P=0.245), and Ewing score regressed from 1.50 (1.00-2.50) to 1.00 (0.50-2.00) (P= 0.035). CVONP group patients were older and had higher systolic blood pressures (SBP) at the end of the 12th month (P=0.037 and P=0.039, respectively). CVONP was associated with age, SBP and more significantly with the lower percentage use of statins (B= 0.12, P= 0.015; B=0.09, P= 0.007; B= -1.83, P=0.052 respectively). Ewing score was significantly correlated with SBP (r=0.38, P=0.034), and was correlated near significantly with age, the duration of diabetes and HbA1c (r=0.25, P=0.062; r=0.24, P=0.063; r= 0.24, P=0.071). Changes in Ewing score was associated only with the reduction of total cholesterol (B=0.26, P=0.047). Conclusions: Age, SBP and total cholesterol level may be associated with CVONP in patients with type 2 diabetes. There is a need for further studies with different designs.en_US
dc.identifier.citationTekinalp, M. (2011). Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda kardiyovasküler otonom nöropati sıklığı ve bununla ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5867
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.subjectNöropatileren_US
dc.subjectNeuropathiesen_US
dc.subjectRisk faktörlerien_US
dc.subjectRisk factorsen_US
dc.titleTip 2 diyabetes mellituslu hastalarda kardiyovasküler otonom nöropati sıklığı ve bununla ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativePrevalance of cardıovascular autonomıc neuropthy ın patıents wıth type 2 dıabetes mellıtus and defınıng assocıated rısk factorsen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
297423.pdf
Boyut:
495.06 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Mehmet Tekinalp
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: