Halkla ilişkiler ve spor otellerin bir pazarlama stratejisi olarak kullandığı golf sporunun halkla ilişkiler açısından yeri ve önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hızla değişen bilgi teknolojileriyle birlikte sosyal ve ekonomik yaşamda değişmektedir. Bu değişimden pazarlama ve halkla ilişkiler de nasibini almıştır. Bu değişimle birlikte klasik pazarlama anlayışı, yerini müşteriyi merkeze alan bütünleşik pazarlama iletişimine bırakmıştır.Bütünleşik pazarlama iletişimi, müşteriye yönelik iletilen tüm mesajlar tek sesliliği sağlayacak şekilde, amaca, mesaja ve hedef kitlenin özelliklerine uygun kanallar ile en uygun zamanda hedef kitleye iletilmesidir. Halkla ilişkilerde de değişiklikler olmuştur. Bütünleşik pazarlama iletişimine dahil edilen yönüne ise pazarlama amaçlı halkla ilişkiler denmiştir. Halkla ilişkilerin pazarlama amaçlı kullanımı olup, pazarlama ve halkla ilişkiler fonksiyonlarının kesişmelerinden oluşan ortak alanı oluşturmaktadır. Kurumun hedef ve stratejilerine yönelik çok yönlü taktik ve mesajların oluşturulup iletilmesidir. Bu sebeple çalışmada, ilk bölümde öncelikle halkla ilişkiler incelenmekte, sonrasında pazarlama ve halkla ilişkiler arası ilişki, son olarak da pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, sırasıyla gelişimi, amaçları, hedef kitleleri ve temel araçları şeklinde çeşitli boyutlarıyla ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise turizm, golf turizmi, golf turistlerinin karakteristik özellikleri ve Belek bölgesindeki golf turizmi ele alınmıştır. Son bölümde ise, Belek bölgesindeki Gloria Golf Oteli'nde gerçekleştirilen pazarlama amaçlı halkla ilişkiler programı analiz edilip, bir uygulama örneği olarak değerlendirilmektedir.
Social and economical life is being changed with informative technology. Public Relations and Marketing industries are affected by this change as well. Classic marketing understanding is replaced with Customer Driven Integrated Marketing Communication within this change. That means all the messages to target audience/customers are being delivered by the right channels that fits with customers characteristics at the right time regarding the purpose. There have been chances in Public Relations too. Regarding this change, the part that is added to Integrated Marketing is called `Public Relations for Marketing. This term refers that Public Relation is also aiming the `marketing' and it is formed by the functions of both Public Relations and Marketing. This also can be called as the common area of intersection of these two. It is forming up the tactics and messages regarding the strategic aims of the company/corporation. In the first chapter of the study, first public then the relationship between marketing and public relations are scanned. As a last Marketing Purposed Public Relation (MPR), its development and the main resources of it are taken up in detail. In the second chapter, golf tourism including the main characteristic features of it and Belek as the area for golf tourism are discussed. In the last section the Marketing Public Relation (MPR) program in Gloria Golf Resort, Belek is analyzed with a case study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bütünleşik pazarlama, Integrated marketing, Halkla ilişkiler, Public relations, Pazarlama, Marketing, Pazarlama yöntemleri, Marketing methods, Golf

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çankaya, A. (2011). Halkla ilişkiler ve spor otellerin bir pazarlama stratejisi olarak kullandığı golf sporunun halkla ilişkiler açısından yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.