Türk kamu yönetiminde performans değerlendirmenin kamu çalışanlarının iş stresine etkisi

Küçük Resim

Tarih

2012-07-02

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Türk kamu yönetiminde uygulanan performans değerlendirme sisteminin çalışanların iş stresi üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taraması yapıldıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 134 hekim üzerinde anket çalışması uygulanmış ve elde edilen veriler yorumlanarak araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. Araştırma kapsamında hekimlerin performansa dayalı ödeme sistemine yönelik olumlu, olumsuz ifadelere katılma oranları ve yaşadıkları iş stresi ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmış ve sonuç olarak bir takım anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise sağlık alanında uygulanan performansa dayalı ödeme sistemine yönelik olumsuz ifadeler ile hekimlerin yaşadığı iş stresi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizinden elde edilen veriler ise hekimlerin yaşadıkları iş stresinin önemli bir kısmının performansa dayalı ödeme sisteminin olumsuz yönlerinden kaynaklandığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Performans Değerlendirme, İş Stresi
The aim of this study is to determine the effects of performance evaluation system which is applied in Turkish public administration on employees work stress. In research after review of the domestic and foreign literature about subject, survey study was applied on 134 physicians who are working in Konya Training and Research Hospital and the data obtained by means of survey method were analysed and also research hypotheses were tested. With the scope of the research is investigated whether there is a significant difference between physicians participation rates of positive and negative statements about performance-based payment system and demografic variables, as well as between their work stress and demografic variables, as a result some significant differences were found. According to the results of correlation analysis, positive and significant relationship was revealed between the negative statements about performance-based payment system which is applied in the field of health and physicians work stress. The data obtained by regression analysis has shown that a significant portion of physicians' work stress is connected to the negative aspects of performance-based payment system. Key Words: Public Administration, Performance Evaluation, Work Stress.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamu yönetimi, Performans değerlendirme, İş stresi, Public administration, Performance evaluation, Job stress

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yılmazgil, S. M. (2012). Türk kamu yönetiminde performans değerlendirmenin kamu çalışanlarının iş stresine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans, Konya.