Kırsal kalkınmada kadastral altyapının önemi; Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler örneğinde konunun analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-09-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde kırsal kalkınma politikaları entegre projeler çerçevesinde gelişmektedir. Bu doğrultuda AB, kırsal kalkınma politikalarını 3 temel amaç çerçevesinde şekillendirmekte olup, bu temel amaçlardan biri arazi yönetiminin desteklenmesi hususudur. Bu amaç FIG'in 1995 yılında yayımladığı Kadastro Raporu'ndaki kadastro tanımı ile paralellik göstermektedir. Arazi yönetimi, söz konusu bu entegre projelerin ana bileşenini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma politikalarını AB müktesebatı çerçevesinde şekillendiren Türkiye ile birlikte, ekonomisi tarıma dayalı bütün ülkelerin, tarımdan arazi planlamaya kadar yaşamın pek çok alanında en önemli konumsal eleman olan kadastro parseli altyapılarını bu amaca hizmet edecek standarda getirmeleri, gelecekleri açısından önem arz etmektedir. Kadastro ve Kırsal Kalkınma olgularının Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki gelişim süreci ve mevcut durumuna değinerek, günümüz kadastro ve kırsal kalkınma anlayışı çerçevesinde, kırsal kalkınmada kadastral altyapının öneminin, ulusal ve uluslar arası belgeler ile Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki kırsal kalkınma uygulama örnekleri kapsamında ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, günümüzde kadastro ve kırsal kalkınma denilince ne anlaşıldığı, konuya ilişkin Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki gelişimin ve mevcut durumun ne olduğu hususlarına değinilecek; kadastro ve kırsal kalkınma ilişkisi, ulusal ve uluslar arası belgeler ve uygulamalar üzerinden analiz edilecektir.
Günümüzde kırsal kalkınma politikaları entegre projeler çerçevesinde gelişmektedir. Bu doğrultuda AB, kırsal kalkınma politikalarını 3 temel amaç çerçevesinde şekillendirmekte olup, bu temel amaçlardan biri arazi yönetiminin desteklenmesi hususudur. Bu amaç FIG'in 1995 yılında yayımladığı Kadastro Raporu'ndaki kadastro tanımı ile paralellik göstermektedir. Arazi yönetimi, söz konusu bu entegre projelerin ana bileşenini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma politikalarını AB müktesebatı çerçevesinde şekillendiren Türkiye ile birlikte, ekonomisi tarıma dayalı bütün ülkelerin, tarımdan arazi planlamaya kadar yaşamın pek çok alanında en önemli konumsal eleman olan kadastro parseli altyapılarını bu amaca hizmet edecek standarda getirmeleri, gelecekleri açısından önem arz etmektedir. Kadastro ve Kırsal Kalkınma olgularının Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki gelişim süreci ve mevcut durumuna değinerek, günümüz kadastro ve kırsal kalkınma anlayışı çerçevesinde, kırsal kalkınmada kadastral altyapının öneminin, ulusal ve uluslar arası belgeler ile Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki kırsal kalkınma uygulama örnekleri kapsamında ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, günümüzde kadastro ve kırsal kalkınma denilince ne anlaşıldığı, konuya ilişkin Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki gelişimin ve mevcut durumun ne olduğu hususlarına değinilecek; kadastro ve kırsal kalkınma ilişkisi, ulusal ve uluslar arası belgeler ve uygulamalar üzerinden analiz edilecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadastro, Cadastre, Kırsal kalkınma, Arazi yönetimi, Rural development, Land management, Avrupa konumsal veri altyapısı, Tarım reformu uygulama projesi, Arazi parseli tanımlama sistemi, Infrastructure for spatial information in the European Community (INSPIRE), Agricultural reform implementation project (ARIP), Land parcel identification system (LPIS)

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahiner, N. (2011). Kırsal kalkınmada kadastral altyapının önemi; Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler örneğinde konunun analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.