Güneş pilleri ile beslenen termoelektrik mobil soğutucunun tasarımı ve analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada sıcak iklim şartlarında, elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde kullanılmak üzere prototip, güneş pilleri ile beslenen 48x10-3m3 hacminde max. 18 W gücünde bir termoelektrik soğutucu tasarlanıp gerçekleştirilmiştir. Bu sistem, kontrol devresi ve termoelektrik soğutucudan oluşmaktadır. Bu sistem için gerekli olan enerjiyi elde etmek için Fotovoltaik (PV) panel, panelden yeterli enerji alınmadığı zamanlarda yedekleme için batarya kullanılmıştır. Sistemin, 25°C ortam sıcaklığında, soğutma iç sıcaklığı 5°C-10°C arasında ayarlanıp bu şartlardaki maliyet, verim ve ekonomi açısından performans testleri yapılmıştır. Testlerin sonucunda termoelektrik soğutucunun coefficient of performance(COP) değeri 0.3 ila 0.6 arasında bulunmuştur. Tasarlanıp gerçekleştirilen bu termoelektrik soğutucunun, güneşlenme süresi oldukça iyi olan Türkiye şartlarında uygulanabilir olduğu ortaya konulmuştur.
In this study, a prototype thermoelectric cooler fed by solar cells, which has a volume of 48x10-3m3 and max 18 w power to be used under hot climate conditions where there is no electrical energy was designed and implemented. The system is composed of a control circuit and a thermoelectric cooler. A photovoltaic (PV) panel was used in order to produce the energy required for this system and a battery was used for backup when the energy received from the panel was not sufficient. Performance tests at 25°C environment temperature and 5°C-10°C inner cooler temperatures of the system in the present study were conducted in terms of cost, efficiency and economy. As the result of the tests, coefficient of performance (COP) value of the thermoelectric cooler was found between 0.3 and 0.6. In the present study it is put forth that the thermoelectric cooler designed and implemented in this study is feasible under Turkey’s conditions, where the sunshine duration is rather long.

Açıklama

URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/47

Anahtar Kelimeler

Batarya, Fotovoltaik sistem, Güneş pilleri, Termoelektrik soğutucu, Battery, Photovoltaic system, Solar cells, Thermoelectric coolers

Kaynak

Selçuk-Teknik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

Künye

Sungur, C. (2008). Güneş pilleri ile beslenen termoelektrik mobil soğutucunun tasarımı ve analizi. Selçuk-Teknik Dergisi, 7, (1), 1-17.