Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇ ve Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇si̇ni̇n Küreselleşme Olgusu ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Üzeri̇ne Yansımaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2004 Ağutos

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son yıllarda dünya; yerel ve ulusal ekonomilerde, teknolojik ve sosyal eğilimlerde, bölgesel ve ulusal sınırları hızla aşan bir çağa küreselleşme dönemine girmiştir. Bilişim sistem ve teknolojilerindeki bu hızlı gelişim nedeniyle küreselleşme çok hızlı bir şekilde vuku bulmuştur. Bilişim sistem ve teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak: Bilginin kaydedilmesi, depolanması, analiz edilmesi ve iletilmesi ; doğruluk, aciliyet (hız), coğrafik bağımsızlık, karmaşıklık ve bilginin hacminin artması gibi pek çok etkiye yol açmıştır. Böylece bu makale ile bilişim sistem ve teknolojileri ve onun girişimcilik ve diğer alanlardaki etkileri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Past decades, the world has been entered an era globalization, where local and national economies, technological and social trends are quickly transcending regional and national boundries. Globalization was occured very quickly because of the rapid improvement of information systems and technologies. As aresult of, the developments of information systems and technologies has been caused many effects such as increased the ability to record, store, analyze and transmit information in ways that flexibility, accuracy, immediacy, geographical independence and complexity and volume. Thus with this article has been tried to give some knowledge about information systems and technologies and its impacts on enterpreneurship and the other areas.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Girişimcilik, Information Systems, Information Technology, Enterpreneurship

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

12

Künye

Akolaş, D. A., (2004). Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇ ve Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇si̇ni̇n Küreselleşme Olgusu ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Üzeri̇ne Yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 29-43.