Kan kültürlerinden izole edilen enterokok suşlarının daptomisine duyarlılığı

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son yıllarda dirençli Gram-pozitif bakteriler tüm dünyada artmaya başlamıştır. Çoklu dirençli Gram pozitif patojenlerin tedavisindeki sorunlar, daha potent antibiyotiklere gerekliliği ortaya koymuştur. Daptomisin Gram pozitif bakterilere etkili olan, insanda kullanılan ilk lipopeptid antibiyotiktir. Bu çalışmanın amacı vankomisine duyarlı ve dirençli enterokoklarda daptomisin MİK değerlerinin araştırılmasıdır. Laboratuvarımızda kan kültürlerinden izole edilen toplam 100 enterokok suşu çalışmaya alınmıştır. Daptomisin ve vankomisin duyarlılığı E-test yöntemi ile çalışılmıştır. Sonuçlar Clinical and Laboratory Standards Institute önerilerine göre değerlendirilmiştir. Çalışılan tüm suşların MİK aralığı 0.25-4 ?g/ml, MİK 50 değeri 1.5 ?g/ml ve MİK 90 değeri 3 ?g/ml olarak belirlenmiştir. Enterococcus faecalis suşlarının MİK 50 ve MİK 90 değerleri, Enterococcus faecium suşlarından daha düşük olarak saptanmıştır. Vankomisine dirençli enterokokların MİK aralıkları, MİK 50 ve MİK 90 değerleri vankomisine duyarlı suşlardan daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak tüm suşların daptomisine duyarlı olduğu görülmüş ve bu antibiyotiğin enterokokların etken olduğu infeksiyonlarda güvenle kullanılabileceği düşünülmüştür.
In recent years, resistant strains of Gram-positive bacteria have increased all over the world. Problems in the treatment of multidrug resistant Gram-positive pathogens have created the need for more potent antibiotics. Daptomycin, effective in Gram-positive bacteria, is the first lipopeptide antibiotic used in human. The aim of this study was to investigate the daptomycin MIC values in vancomycin susceptible and resistant enterococci. A total of 100 Enterococcus strains isolated from blood cultures in our laboratory were studied. Daptomycin and van-comycin susceptibilities were investigated by E-test. Results were evaluated according to recommendations of Clinical and Laboratory Standards Institute. Of all isolates studied MIC range, MIC 50 and MIC 90 values were determined as 0.25-4 μg/ml, 1.5 μg/ml and 3 μg/ml, respectively. The MIC 50 and MIC 90 values of Enterococcus faecalis strains were found to be lower than the values of Enterococcus faecium strains. The MIC ranges, MIC 50 and MIC 90 values of vancomycin-resistant enterococci were significantly higher than vancomycin-susceptible strains. In conclusion all strains were found susceptible to daptomycin. This result showed that this antibiotic can be used safely in infections caused by enterococci.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Farmakoloji ve Eczacılık

Kaynak

ANKEM Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

26

Sayı

3

Künye