Finansal krizlerin istihdam artırıcı etkisi: Türkiye ekonomisi yanılsaması

dc.contributor.authorAlptekin, Volkan
dc.contributor.authorUysal, Doğan
dc.date.accessioned2020-03-26T18:22:42Z
dc.date.available2020-03-26T18:22:42Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractİktisadi krizlerin istihdam üzerindeki etkisinin bilinmesi makro anlamdaki politikaların tasarımında oldukça önemlidir. Bu etki literatürde ciddi bir şekilde araştırılmamıştır. Bu çalışmada müdahale analizi kullanılarak Türkiye ekonomisi özelinde 1994, 2000 ve 2001 krizlerinin istihdam üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları özellikle 1994 ve 2000 krizlerinin istihdam üzerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçları olduğunu ve özellikle istihdamın bileşiminin tarımsal geri bağlantı özelliklerini kullanacak şekilde farklılaştığını göstermektedir. Bunlara dayanarak aslında krizler ve istihdam arasında çok ciddi bir geçiş-kenliğin olması sorunun ne ciddiyetle ele alınması gerektiğini de beraberinde getirmektedir.en_US
dc.description.abstractIt is pretty important to have known the effect of economic crises on employment in terms of designing macro policies. This effect has not been researched seriously in literature . Iri*this study the effects of 1994, 2000 and 2001 crises on employment in turkey case was tried to be researched by using intervention analysis. The empirical findings of study testifies, the effects of especially 1994 and 2000 crises have statistically significiant and particularly the composition of employment varies as a consequence of using agricultural back link. On this basis basically that there has been a close transitivity between crisises and employment accompany to dealing with seriously this problematic.en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.identifier.issn1307-7112en_US
dc.identifier.issn2667-6907en_US
dc.identifier.issue572en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNNE5qZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27437
dc.identifier.volume49en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleFinansal krizlerin istihdam artırıcı etkisi: Türkiye ekonomisi yanılsamasıen_US
dc.title.alternativeBoosting employment impact of financial crisis: Turkish economy lllusionen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar