Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Karaman Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksek Okulunu Kazanan ve Kazanamayan Adayların Başarılarının ve Başarısızlıklarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2004 Ağustos

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

2003-2004 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanan ve kazanamayan adayların başarı ve başarısızlıklarını etkileyen iç ve dış faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmada; Araştırmanın materyalini, Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanan 40, kazanamayan 40, öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanıldı, elde edilen sonuçlar frekans yöntemi kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. Bu araştırmanın sonucunda; Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanan ve kazanamayan adayların başarı ve başarısızlıklarını etkileyen fizyolojik ve psikolojik faktörlerin etkili olduğu fakat aynı etkide olmadığı, yeterli düzeyde veya eksik oluşunun farklı sonuçlar doğuracağı anlaşılmıştır. Bir diğer önemli bulgu ise Selçuk Üniversitesi’nin yaptığı özel yetenek sınavının objektifliğidir.
In 2003-2004 education season, in Selçuk üniversity Karaman department of physical education and sport, made a research about candidates who win or nonwin how can accomplisih or non the research contains 40 win persons and 40 non-win persons in Selçuk üniversity Karaman department of physical education and sport, in the research we used investigate method. After we analysical the results with the frequency method.The and of this research the condidates whe win or non-win effect the results with phsiyiological factors but it’s not thes are effect or not enough effects on the results of the research it’s another important invention is special capacitiy exan which made buy Selçuk üniversity objectivity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Başarı, Başarısızlık, Beden Eğitimi, Success, Achievement, Physical Education

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

12

Künye

Teki̇n, M., Sani̇oğlu, A., (2004). Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Karaman Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksek Okulunu Kazanan ve Kazanamayan Adayların Başarılarının ve Başarısızlıklarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 339-345.