Coexistence of ovarian mucinous adeno carcinoma and benign brenner tumor: A case report

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Müsinöz over tümörlerinin kimi zaman Brenner tümörleri ile beraber görülebildiği bilinmektedir ancak literatürdeki vakaların birçoğunda müsinöz kistadenomların incelendiği dikkati çekmektedir. Bu vaka sunumunda kliniğimizde opere edilen; müsinöz adenokarsinom ve buna eşlik eden benign brenner tümörü tanısı alan bir olguyu sunmayı hedefledik. Bu vaka sunumunda 57 yaşında anormal vajinal kanama şikayetiyle hastanemize başvuran, 6 gebeliği, 4 yaşayan çocuğu ve 2 abort öyküsü olan; yapılan muayene ve radyolojik değerlendirmesinde sol overde bilobule kistik oluşum tespit edilen, CA 125 ölçümü normal bir hastanın sonuçlarını sunmayı hedefledik. Postmenapozal overyan kitle ön tanısıyla opere edilen hastaya total abdominal histerektomi, bilateral salpingooferektomi, total omentektomi ve bilateral pelvik-paraaortik lenf noddu diseksiyonu uygulandı. Patoloji sonucu sol over müsinöz adenokarsinom ve benign Brenner tümörü şeklinde rapor edildi. Müsinöz kistadenoma Brenner tümörünün eşlik etme oranı %1,3; Brenner tümörleri incelendiğinde ise müsinöz tümörlerin eşlik etme oranı ortalama %9 olarak rapor edilmiştir. Bu vakada olduğu gibi müsinöz adenokarsinoma ile beraberliği ise nadiren görülmektedir. Müsinöz kistadenokarsinom veya kistadenom tanısı mevcudiyetinde aynı taraf ve karşı taraf overde kist varlığında Brenner tümörü mevcudiyeti açısından değerlendirilme yapılması ve tespit edilen vakaların ileri moleküler sitogenetik değerlendirmelerinin yapılmasıyla bu tümörlerin gelişim histogenetikleri aydınlatılabilir.
Mucinous ovarian tumors are known to coexist sometimes with Brenner tumors; however, in many of the cases in the literature, mucinous cystadenomas are seen to have been analyzed. In this case report, we aimed to present a case who was operated on in our clinic, and who was diagnosed as mucinous adenocarcinoma and coexisting benign Brenner tumor. In this case report, we aimed to present the outcomes of a 57-year-old patient with a history of 6 pregnancies, 4 living children and 2 abortuses, who presented to our hospital with the complaint of abnormal vaginal bleeding, and in whom a cystic lesion was detected in the left ovary on physical and radiological examinations. The Ca 125 level was normal. The patient underwent the operation with the pre-diagnosis of postmenopausal ovarian mass in which total abdominal hysterectomy, bilateral salpingooophorectomy, total omentectomy and bilateral pelvic-para-aortic lymph node dissection were performed. The pathology result was reported as left ovarian mucinous adenocarcinoma and benign Brenner tumor. The rate of Brenner tumor accompanying mucinous cystadenoma has been reported as 1.3% and the rate of mucinous adenocarcinoma accompanying Brenner tumor has been reported as 9%. However, its coexistence with mucinous adenocarcinoma is rare as in our case. In case of presence of the diagnosis of mucinous cystadenocarcinoma or cystadenoma, assessment of the ipsilateral or contralateral ovarian cysts in terms of presence of Brenner tumor and further molecular cytogenetic analysis of the detected cases can shed light on the development histogenetics of these tumors.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kaynak

GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

3

Künye